Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie - strona 1 Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie - strona 2 Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu nr 4:
I. Krzywa kalibracji.
1. Włącz Spektrofotometr (przycisk z tyłu aparatu)
2. Wciśnij przycisk „Prog.” i zmień nr procedury na „1” (wprowadź z klawiatury numerycznej)
3. Potwierdź klawiszem „ENTER”
4. Wprowadź odpowiednią długość fali (z klawiatury numerycznej)
5. Potwierdź klawiszem „ENTER”
6. Do celi pomiarowej wstaw kuwetę z rozpuszczalnikiem (woda). Zamknij przykrywkę. Klawiszem „temp.” wybierz odpowiednią temperaturę.
7. Wartość absorbancji (widoczna na wyświetlaczu spektrofotometru) powinna być równa 0.
8. Wyjmij kuwetę z rozpuszczalnikiem (wodą) i w jej miejsce włóż kuwetę z roztworem badanym (fiolet k.). 9. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odczytaj wartość absorbancji na monitorze spektrofotometru.
10. Wstawiaj kolejne kuwety z roztworem badanym do komory pomiarowej spektrofotometru i odczytuj wartości absorbancji (powtórzenie procedur 8 i 9).
II. Kinetyka reakcji.
1. Wciśnij przycisk „prog.” (2-krotnie) i zmień nr procedury na „3” (wprowadź z klawiatury numerycznej). Długość fali pozostaw bez zmian (ustawioną w procedurze „Krzywa kalibracji”).
2. Potwierdź klawiszem „ENTER”
3. Klawiszem „temp.” wybierz odpowiednią temperaturę (z trzech możliwych 25, 30 i 37oC). 4. Do celi pomiarowej spektrofotometru wstaw kuwetę z odnośnikiem (woda). Zamknij przykrywkę.
5. Wciśnij klawisz „start” i wyjmij kuwetę z odnośnikiem.
6. Na ekranie pojawi się „Czas pipetowania = 10 s”. Potwierdź klawiszem ENTER
7. Na ekranie pojawi się „Ilość próbek = 1”. Potwierdź klawiszem ENTER. Uwaga ! Po zatwierdzeniu tej komendy w ciągu kolejnych 10 s będą się pojawiać bezpośrednio po sobie (bez zatwierdzania klawiszem) trzy następne komendy (patrz p. 8, 9 i 10) 8. Komenda: „Pipetuj 1 (10)” - w czasie 10 s należy w suchej zlewce zmieszać ze sobą reagenty A i B (przygotowane wg tabeli w instrukcji)
9. Komenda: „Wstaw 1 (10)” - w czasie 10 s należy napełnić kuwetę roztworem A + B (patrz p. 8) i wstawić do celi pomiarowej spektrofotometru. Upływ czasu jest odliczany i widoczny na wyświetlaczu.

(…)

…. fali „ ...“
λ = 340 nm T = ...
Wstaw blank
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Wstaw próbkę
λ = „ ... “ nm T = 25oC
Nr procedury „3“
λ = „ ... „ nm T = ---
Wstaw 1 (10)
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Wstaw blank
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Pipetuj 1 (10)
λ = „ ... “ nm T = 25oC
Wstaw 1 (180) 1/5
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Kin F = 1
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Wyjmij kuwetę
λ = „ ...“ nm T = „25oC”
Czas pipet. = 10
λ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz