Wykład - klawiszowe skróty dla programu WORD

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - klawiszowe skróty dla programu WORD - strona 1 Wykład - klawiszowe skróty dla programu WORD - strona 2 Wykład - klawiszowe skróty dla programu WORD - strona 3

Fragment notatki:

KLAWISZE SKRÓTÓW DLA PROGRAMU
WORD
Klawisze używane przy pracy z dokumentami
Aby, naciśnij:
Utworzyć nowy dokument - Ctrl + N;
Otworzyć dokument - Ctrl + O;
Zamknąć dokument - Ctrl + W;
Podzielić dokument - Alt + Ctrl + S;
Zapisać dokument - Ctrl + S;
Opuścić program Word - Alt + F4;
Znaleźć tekst, sformatowanie i elementy specjalne - Ctrl + F;
Powtórzyć wyszukiwanie - Alt + Ctrl + Y;
Zamienić tekst, określone sformatowanie i elementy specjalne - Ctrl + H;
Przejść do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego
miejsca - Ctrl + G;
Powrócić do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego
miejsca - Alt + Ctrl + Z;
Przeglądać dokument - Alt + Ctrl + Home;
Aby, naciśnij:
Anulować czynność - Esc;
Cofnąć czynność - Ctrl + Z;
Ponowić lub powtórzyć czynność - Ctrl + Y;
Przełączyć się do widoku układu strony - Alt + Ctrl + P;
Przełączyć się do widoku konspektu - Alt + Ctrl + O;
Przełączyć się do widoku normalny - Alt + Ctrl + N.
1
Klawisze używane do formatowania znaków i akapitów
Formatowanie znaku
Aby, naciśnij:
Zmienić czcionkę - Ctrl + Shift + F;
Zmienić rozmiar czcionki - Ctrl + Shift + P;
Zwiększyć rozmiar czcionki - Ctrl + Shift + ;
Zmniejszyć rozmiar czcionki - Ctrl + Shift +

(…)

… polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu, pasek menu) - Ctrl
+ F8;
Zminimalizować okno dokumentu - Ctrl + F9;
Zmaksymalizować okno dokumentu - Ctrl + F10;
Wybrać folder w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik) - Alt +
0, aby zaznaczyć Listę
folderów - klawisze strzałek, aby zaznaczyć folder;
Wybrać przycisk paska narzędzi w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako
(menu Plik) - Alt +
14…
… tylko wyrazy (spacje nie będą podkreślone) - Ctrl + Shift + W;
Podwójnie podkreślić tekst - Ctrl + Shift + D;
Sformatować tekst jako ukryty - Ctrl + Shift + H;
Zastosować kursywę - Ctrl + I;
Sformatować litery jako kapitaliki - Ctrl + Shift + K;
Zastosować indeks dolny (odstęp automatyczny) - Ctrl + =;
Zastosować indeks górny (odstęp automatyczny) - Ctrl + Shift + +;
Usunąć ręczne formatowanie znaków - Ctrl…
… - Strzałka w lewo lub
Strzałka w prawo;
Zaznaczyć pierwsze lub ostatnie polecenie menu lub podmenu - Home lub End;
Równocześnie zamknąć otwarte menu i podmenu - Alt;
12
Zamknąć otwarte menu lub, jeśli otwarte jest podmenu, to zamknąć tylko
podmenu - Esc;
Wskazówka: Dowolne polecenie menu lub polecenie z paska narzędzi może
być wybrane przy
użyciu klawiatury. Aby wybrać pasek menu, naciśnij klawisz Alt. Aby wybrać
pasek narzędzi, naciskaj klawisze Ctrl + Tab, aż zostanie wybrany właściwy
pasek. Naciśnij klawisz litery odpowiadającej
podkreślonej literze w nazwie menu zawierającego polecenie, które chcesz
wykonać. Następnie, gdy
wyświetlone jest odpowiednie menu, naciśnij klawisz litery odpowiadającej
literze podkreślonej w
nazwie polecenia, które chcesz wykonać.
Klawisze dla pasków narzędzi
Aby na pasku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz