Fizykochemiczne metody analiz

note /search

Liczba Avogadro - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Fizykochemiczne metody analizy Ćwiczenie 3 Liczba Avogadro 1. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość lic...

Elektrograwimetria - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

(Ćwiczenie nr 1) Elektrograwimetria Wstęp Zjawisko elektrolizy jest wykorzystywane w chemii analitycznej m.in. w elektrograwimetrycznej metodzie oznaczania metali. Elektrograwimet...

Elektrograwimetria - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Temat: ELEKTROGRAWIMETRIA Wstęp Zjawisko elektrolizy jest wykorzystywane w chemii analitycznej m.in. w elektrograwimetrycznej metodzie oznaczania metali. Elektrograwimetrię określ...

Emisyjna spektrometria atomowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2583

1. Podstawy teoretyczne. Emisyjna spektrometria atomowa, AES (z angielskiego Atomic Emission Spectrometry), instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca promieniowanie wysyłane przez atomy pierwiastków w odpowiednio wysokiej temperaturze. Położenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwala na...

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

(Ćwiczenie nr 3) Liczba Avogadro. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość liczby Avogadro pozwala na obli...

Przewodnictwo roztworów elektrolitów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2219

Temat: Przewodnictwo roztworów elektrolitów Wyznaczenie stałej naczyńka pomiarowego. Doświadczalne wyznaczenie zależności przewodnictwa molowego od stężenia dla elektrolitów mocnych (HCl, NaCl, CH3COONa) oraz elektrolitu CH3COOH. Wyznaczenie przewodnictwa granicznego dla kwasu octowego (CH3COOH)....

Spektralna analiza emisyjna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

§ 29. SPEKTRALNA ANALIZA EMISYJNA Podstawy teoretyczne Atom składa się z jądra obdarzonego dodatnim ładunkiem elektrycznym oraz elektronów, których liczba odpowiada sumarycznemu ładunkowi jądra. Elektron}7' są rozmieszczone na powłokach otaczających jądro. Atomy pierwiastków w ukła­dzie okresowym M...

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Temat: Liczba Avogadro 1. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość liczby Avogadro pozwala na obliczenie bez...

Kinetyka - siła jonowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

(Ćwiczenie nr 4) Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji. Wstęp Rozpatrzmy reakcję zachodzącą w roztworze pomiędzy jonami A i B w wyniku której powstaje produkt D: k -

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

(Ćwiczenie nr 3) Liczba Avogadro. Wstęp Liczba cząsteczek zawartych w jednym molu dowolnej substancji, zwana jest liczbą Avogadro i oznaczana symbolem NA. Za najdokładniejszą wartość liczby Avogadro przyjmuje się obecnie: NA = 6.022045 (31) . 1023 mol-1 Znajomość liczby Avogadro pozwala na obli...