Przewodnictwo roztworów elektrolitów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodnictwo roztworów elektrolitów - omówienie - strona 1 Przewodnictwo roztworów elektrolitów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Przewodnictwo roztworów elektrolitów
Wyznaczenie stałej naczyńka pomiarowego.
Doświadczalne wyznaczenie zależności przewodnictwa molowego od stężenia dla elektrolitów mocnych (HCl, NaCl, CH3COONa) oraz elektrolitu CH3COOH.
Wyznaczenie przewodnictwa granicznego dla kwasu octowego (CH3COOH).
Wyznaczenie wartości stopnia dysocjacji oraz stałej dysocjacji dla kwasu octowego.
Odczynniki:
Roztwory bazowe: 0.1 M HCl
M NaCl
M CH3COONa
M CH3COOH
Obliczenia potrzebne do sporządzenia elektrolitów o żądanym stężeniu:
1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,02[mol] x = 200 [cm3] 1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,015 [mol] x = 150 [cm3] 1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,01 [mol] x = 100 [cm3] 1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,005 [mol] x = 50 [cm3] 1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,001 [mol] x = 10 [cm3] 1000 [cm3] - 0,1 [mol] x [cm3] - 0,0005 [mol] x = 5 [cm3] Wykonanie ćwiczenia:
Sporządzić roztwory elektrolitów: HCl, NaCl, CH3COOH o stężeniach: 0,0005; 0,001; 0,005; 0,01; 0,015 oraz 0,02 M. Roztwory przygotować w kolbach miarowych przez rozcieńczenie odpowiedniej ilości roztworów bazowych w wodzie destylowanej. Dokonać stosownych obliczeń. Należy zwrócić uwagę na czystość naczyń. Przed przystąpieniem do pomiarów, kolby oraz naczyńko pomiarowe powinny być wielokrotnie przepłukane wodą destylowaną.
Przed przystąpieniem do pomiarów zmierzyć temperaturę roztworów. Wprowadzić jej wartość (w oC) do konduktometru w celu automatycznej kompensacji wpływu tej temperatury na mierzoną wielkość G.
Metodą cechowania, wyznaczyć stałą naczyńka. W tym celu przygotować 0,1 M roztwór KCl oraz zmierzyć jego przewodnictwo.
Zmierzyć przewodnictwo właściwe wody destylowanej oraz sporządzonych elektrolitów. Pomiary należy rozpocząć od roztworu najbardziej rozcieńczonego. Nie przemywać naczyńka wodą pomiędzy poszczególnymi pomiarami.
Uzyskane wyniki:
Rodzaj elektrolitu
Stężenie molowe M
Przewodnictwo elektrolitu zmierzone [mS]
Temperatura elektrolitu T [oC]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz