Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie - strona 1 Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie - strona 2 Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Spektrometr fluorescencji atomowej (AFS) firmy P S Analytical, który składa się z dwóch analizatorów:
Millenium Merlin - analizatora rtęci Millenium Excalibur - analizatora pierwiastków tworzących lotne wodorki: arsenu i selenu Spektrometr absorpcji atomowej FAAS, AA-660 firmy Shimadzu (po lewej), Spektrometr absorpcji atomowej FAAS, Z-5300 firmy Hitachi
   
Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową GFAAS, AA-Scan 1 firmy Thermo Jarrell Ash
  Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES, AtomScan 25 firmy Thermo Jarrell Ash
  ICP-AES (emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem plazmowym) Spektrometr ICP-AES: Thermo Jarell Ash Oznaczane parametry: pierwiastki główne i śladowe Rodzaje prób: woda, gleby i osady denne, płyny ustrojowe i tkanki zwierzęce, tkanki roślinne, artykuły rolno-spożywcze Spektrometria atomowa emisyjna, AES (z angielskiego Atomic Emission Spectrometry), instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca promieniowanie wysyłane przez atomy pierwiastków w odpowiednio wysokiej temperaturze.
Położenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwala na identyfikację (analizę jakościową) badanej próbki, natomiast analiza ilościowa oparta jest na wyznaczonej doświadczalnie zależności pomiędzy natężeniem linii spektralnych (mierzonym metodami fotoelektrycznymi) a zawartością emitujących je pierwiastków.
Atomy, emitujące promieniowanie podczas pomiaru, są wzbudzane elektrycznie (łuk lub iskra), płomieniowo (fotometria płomieniowa), za pomocą lasera lub w plazmie wytworzonej w gazowym argonie.
BJY 70 Geoplasma, Jobin-Yvon (Francja)
- Panorama V, Jobin-Yvon (Francja)
Oznaczane parametry: pierwiastki główne i śladowe, ziemie rzadkie Rodzaje prób: wody, gleby, osady, skały, rudy, rośliny, materiały biologiczne
Emisyjna spektrometria atomowa
z plazm¹ wzbudzan¹ indukcyjnie
Do oznaczania metali w .rodowisku
pracy w takich krajach, jak USA, Francja
czy Niemcy, coraz czę.ciej stosuje się
w ostatnich latach, technikę emisyjnej
spektrometrii atomowej z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES).
Technika ta jest szczególnie przydatna do
oznaczania takich wysoce szkodliwych
dla zdrowia czynników, jak ołów i kadm,
a ponadto metali wysokotopliwych (np.
wolfram, tytan, cyrkon), a także ich wysokotopliwych
węglików. Niestety, metoda


(…)

… emisyjnych (nawet dla tego samego pierwiastka linie o różnej intensywności), co umożliwia wykonanie analizy spektralnej. ICP-AES służy do pomiaru bardzo małych zawartości pierwiastków w próbkach (np. ołowiu w benzynie bezołowiowej). Nowoczesne spektrometry ICP-AES wyposażone są m.in. w holograficzne siatki dyfrakcyjne i monochromator Czerny-Turnera.
Spektrometria atomowa emisyjna, AES (z angielskiego Atomic…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz