Metoda ICP-AES

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda ICP-AES - strona 1 Metoda ICP-AES - strona 2 Metoda ICP-AES - strona 3

Fragment notatki:


Metoda ICP-AES - możliwość analizy roztworów, gazów, a także ciał stałych rozdrobnionych na cząstki poniżej 10 μm. Próbka w gorącej plazmie rozpada się na atomy, które ulegają wzbudzeniu i emitują pochłoniętą energię  w postaci promieniowania charakterystycznego dla danego pierwiastka.   Indukcyjnie ogniskowana plazma ICP - AES  Plazma  istnieje w temp. powyżej  6000oC. Jest  to  gaz,  którego  atomy lub  cząsteczki w  większym  lub  mniejszym  stopniu  rozpadają  się  na  dodatnio  naładowane  nośniki (gaz  jonizujący się: argon lub  hel)  Zalety:  !  brak absorpcji wewnątrz źródła  !  brak odwrócenia linii w strefie niskotemperaturowej  !  brak zakłóceń związanych z obecnością tlenu (np. w przypadku Si lub B)  !  możliwość oznaczania trudno wzbudzalnych atomÛw (Cl, Br, I, S)  BUDOWA UKŁADU AES   !   generator wysokiej częstotliwości z celką indukcyjną  !   palnik plazmowy  !   układ rozpylania  !   zasilanie gazowe  !   spektrometr  !   układ do obróbki danych  GRANICE OZNACZALNOŚCI:  !   metoda płomieniowa: 1 - 1000 ppb  !   metoda bezpłomieniowa: 0.01 - 50 ppb (ICP-AES). Technika ta jest szczególnie przydatna do oznaczania takich wysoce szkodliwych dla zdrowia  czynników, jak ołów i kadm, a ponadto metali wysokotopliwych (np. wolfram, tytan, cyrkon), a także  ich wysokotopliwych węglików. Palnik plazmy argonowej – ICP –Plazmowe źródła wzbudzenia: –1) indukcyjnie sprzężona plazma (ICP – inductively coupled plasma) –2) plazma indukowana mikrofalami (MIP – microwave induced plasma) –3) plazma prądu stałego (DCP – direct current plasma) –Wyższa temperatura niŜ płomień –Większa liczba atomów w stanie wzbudzonym Prawo Kirchoffa   –   jeżeli układ atomów silnie emituje  promieniowanie o określonej długości fali to  także silnie adsorbuje promieniowanie o tej samej długości fali. 1. Podstawy teoretyczne. Emisyjna spektrometria atomowa, AES   -  instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca promieniowanie wysyłane przez atomy  pierwiastków w odpowiednio wysokiej temperaturze. Położenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwala na identyfikację (analizę jakościową) badanej  próbki, natomiast analiza ilościowa oparta jest na wyznaczonej doświadczalnie zależności pomiędzy  natężeniem linii spektralnych (mierzonym metodami fotoelektrycznymi) a zawartością emitujących je  pierwiastków. Atomy, emitujące promieniowanie podczas pomiaru, są wzbudzane elektrycznie (łuk lub iskra),  płomieniowo (fotometria płomieniowa), za pomocą lasera lub w plazmie wytworzonej w gazowym 

(…)

… plazmy, gdzie
następuje wzbudzenie atomów. Podczas powrotu do stanu podstawowego emitują one promieniowanie o
określonych długościach fali. Przy zastosowaniu optyki typu Echelle otrzymana wiązka promieniowania
ulega wstępnemu rozszczepieniu na pryzmacie, a następnie siatce dyfrakcyjnej (umieszczonej w
płaszczyźnie prostopadłej) w wyniku czego uzyskuje się dwuwymiarowe widmo emisyjne. Uzyskane
wiązki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz