Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potencjometria elektrody jednoselektywne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia:
Zapoznanie się z działaniem elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie metod z wykorzystaniem elektrod czułych na jony Cl- oraz H+.
2. Odczynniki i aparatura:
Roztwory bazowe: 0,l M HC1
0,1MAgNO3 Aparatura pomiarowa: potencjometr
elektroda jonoselektywna na jony Cl"
elektroda szklana czuła na jony H+
3. Wykonanie:
Elektroda chlorkowa (jony Cl-):
1. Sporządzić serię roztworów wzorcowych o stężeniach jonów Cl- w zakresie 0,1÷l*10-6 M (co 0,5 jednostki; użyć HCl jako źródła jonów Cl-).
2. Do suchej i czystej zlewki wlać taką objętość roztworu, aby elektroda pomiarowa i elektroda odniesienia były zanurzone do poziomu przykrywającego membrany elektrod. Zmierzyć i zanotować SEM ogniwa. Pomiary wykonać dla wszystkich roztworów wzorcowych.
3. Do suchej zlewki wlać 50 cm3 roztworu nr l (otrzymanego od prowadzącego ćwiczenia) i zmierzyć SEM ogniwa, następnie nie wyjmując elektrod dodać pipetą 10 cm3 roztworu wzorca o stężeniu 0,1 M i ponownie zmierzyć SEM.
4. Do suchej zlewki wlać 50 cm3 roztworu o stężeniu 5*10-4 M zmierzyć SEM ogniwa a następnie nie wyjmując elektrod dodać 10 cm3 roztworu nr 2 i ponownie zmierzyć SEM.
5. Przeprowadzić miareczkowanie potencjometryczne roztworu nr 3 dozując z biurety 0,1 M roztwór AgNO3. W trakcie miareczkowania zwracać uwagę na zmianę SEM po dodaniu każdej porcji odczynnika miareczkującego. Porcje (objętości dozowanego AgNO3) dostosować do wielkości zmian SEM.
4. Wyniki pomiarów i obliczenia:
Ad. 1. Wyznaczenie krzywej kalibracyjnej E = f(log©)
cHCl [M]
10-5 5*10-4 10-4 5*10-3 10-3 5*10-2 10-2 5*10-1 10-1 E [mV]
248
227
209,5
205
176
143
83
30
27
Ad. 2. Porównując otrzymany wzór ze wzorem Nersta można wyznaczyć wartości potencjału standardowego (E0) oraz nachylenia charakterystyki elektrody (S):
E = - 22,66 -59,244log(c)
E = E0 + S log (c)
E0 = - 22,66 [mV]
S = -59,244 [mV]
Korzystając z równania Nikolskiego:
oraz:
Dla reakcji: H+ + Cl- = HCl cH+ = cCl- = cHCl n = 1
I = ½ (cH+*n2H+ + cCl-*n2Cl-)
I =½ (cH+*1 + cCl-*1)
I = cH+ = cCl- = cHCl= c
gdzie:
A = 0,509
B = 0,328
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz