Towaroznawstwo - strona 3

Logistyka towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Logistyka towarów Dlaczego w świecie biznesu ważna jest doskonała znajomość zagadnień logistycznych? *jest koniecznym warunkiem prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej *w warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa muszą się rozwijać, stale dążąc do wzrostu efektywności działania *ze spra...

Magazynowanie towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

Magazynowanie towarów Magazynowanie - zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów. Składowanie - czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w ...

Opakowanie towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

Opakowania towarów Opakowanie - produkt zazwyczaj mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona opakowanego wyrobu przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych (lub ochrona otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem wyrobu), umożliwiający przemieszczenie wyrobu podczas magazynowa...

Podział opakowań, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1876

Podział opakowań ze względu na funkcje jakie spełniają opakowania na poszczególnych szczeblach dystrybucji *jednostkowe *zbiorcze *transportowe Opakowania jednostkowe -opakowanie określonej ilości produktu, przeznaczonej na ogół do sp...

Transport towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

Transport towarów Transport towarowy - dział gospodarki zajmujący się przemieszczaniem ładunków za pomocą odpowiednio dobranych środków transportowych. Na pełny proces transportowy składają się: czynności przygotowawcze, załadunek, transport, przeładunki, wyładunek, czynności zdawczo-odbiorcze, cz...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Będzie wycieczka do Browarów Tyskich - I wycieczka (8 zł za wejście i otrzymanie szklaneczki piwa) Do Welur do Zabrza - II wycieczka Może będzie III wycieczka, ale dwie będą na pewno W zeszłym roku 3 wycieczka była...

Wykład - Towar jako przedmiot badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Wykład 2 Towar jako przedmiot badań. Towar - Wg. I Holzl towarami są wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące dobra rzeczowe posiadające wartość wymienną i które z tego powodu są lub mogą stanowić przedmiot handlu. Wartość użytkowa - zdolność do zaspokajania potrzeb (ma istotny wpływ na wartoś...

Wykład - Towar w ujęciu marketingowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Wykład 3 Towar w ujęciu marketingowym: Podział towarów Ze względu na częstotliwość zakupów (częstego zakupu, okresowego zakupu, rzadkiego zakupu, niedostrzegalne) Ze względu na zestaw podstawowych cech (cechy określające istotę towaru, cechy określające istotę towaru poszerzone o cechy decydując...

Ćwiczenia - syllabus z przedmiotu - Mleko i przetwory mleczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

05.10.2012 Ćwiczenia 1 Sprawy organizacyjne: Hasło moodle: towaroznawstwo2012 Konsultacje: 7.50-9.50, 313E E-mail: gadek@ue.katowice.pl trzeba się podpisywać w e-mailach Na ćwiczeniach będziemy omawiać towaroznawstwo żywnościowe i nieżywnościowe. Nie będzie kartkówek ani kolokwium poza preze...

Towaroznastwo - pojęcie AIDA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

AIDA : Attention - przyciągnąć uwagę klienta Interest - wzbudzić jego zaufanie i pożądanie Desire - potrzebę posiadania Action - zainicjować działanie, czyli zakup ...