Towaroznawstwo

note /search

Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3822

Towaroznawstwo jest wiedzą bardzo szeroką obejmującą: 1. Wiedzą o grupach towarowych i towarach, ich pochodzeniu nazewnictwie, wybranych zagadnieniach z zakresu technologii, właściwościach, zastosowaniu, asortymencie, norm, metodach badania i oceny. 2. Wiedzę dotyczącą kształtowania, ochrony i...

Metody badania właściwości towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2366

Temat: Metody badania właściwości towarów. Towary mają właściwości fizyko-chemiczne, które nadają im cechy. Jakość towaru można badać wieloma metodami Rodzaje metod - są wyróżnione w zależności od celów Ocena organoleptyczna : Najczęściej do badania niemierzalnych cech towarów Są bardzo proste W...

Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2408

Towaroznawstwo : Przedmiot i zadania towaroznawstwa: Towaroznawstwo zajmuje się badaniem towarów, nie tylko w sferze pokonsumpcyjnej Towar i dobro są często wymiennie traktowane Znaki towarowe Transport towarowy Zakres problematyki towa...

Towaroznawstwo wykład I

 • Politechnika Śląska
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

17.10.2014 Istota towaroznawstwa sprowadza się do znajomość towarów, tego rodzaju dóbr, które są dostępne na rynku i zaspokajają większość potrzeb człowieka Towaroznawstwo obejmuje: • wiedza o poszczególnych grupach towarowych • wiedz...

Towaroznawstwo wykład II

 • Politechnika Śląska
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

24.10.2014 Towary Towar- wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące, rzeczowe posiadające wartość wymienną mogą być przedmiotem handlu. Towar zaspokaja potrzeby: • materialne • kulturalne • duchowe Towar ma wartość użytkową i wymienną. Towar to produkt będący zamierzoną działalnością czło...

Wykład III

 • Politechnika Śląska
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

30.10.2014r Podział towarów: • specyfikę zaspokajania -konsumpcyjne (zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostki) -przemysłowe(potrzeby przedsiębiorstw) • pochodzenie -krajowe -zagraniczne • funkcje w procesie produkcyjnym -surowce i materiały -półfabrykaty czyli wyroby częściowo przetw...

Wykład IV

 • Politechnika Śląska
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

07.11.2014 Rodzaje kodów kreskowych: • jednowymiarowe- informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek) (występują współcześnie) • dwuwymiarowe piętrowe- rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą • dwuwymiarowe matrycowe- ...

Wyroby Ceramiczne - towaroznawstwo

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3171

Ćwiczenia 6. Wyroby Ceramiczne Salawa Anna Towaroznastwo Badany produkt Identyfikacja produktu Wady kształtu Wady powierzchni Wady dekoracji Kubek -nie przeświecalna, -dźwięk mocny, niski, dźwięczny, krótki -dekoracji brak PORCELIT -krzywo wyprofilowane ucho, z jednej strony wychodzi on...

Porcelit- charakterystyka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3010

Kraków, 21 listopada 2012 Dorota Marczyńska Agnieszka Pajka Ewa Papież Towaroznawstwo, II rok Charakterystyka porcelitu Inna nazwy porcelitu to półporcelana, porcelana miękka. Wytwarzany jest podobnie jak porcelana, jednakże z surowców gorszej...

Towaroznawstwo - Barczak Mirosława

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4165

...Towaroznawstwo - jest rozległą dziedziną wiedzy, której przedmiotem poznania jest towar (M. Mysona) Towaroznawstwo - to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na ich jakość i wartość użytkową o właściwym kształtowaniu ja...