wykład III

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład III - strona 1 wykład III - strona 2 wykład III - strona 3

Fragment notatki:

30.10.2014r
Podział towarów:
• specyfikę zaspokajania
-konsumpcyjne (zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostki)
-przemysłowe(potrzeby przedsiębiorstw)
• pochodzenie
-krajowe
-zagraniczne
• funkcje w procesie produkcyjnym
-surowce i materiały
-półfabrykaty czyli wyroby częściowo przetworzone
-wyroby gotowe
Podział ze względu na:
• sposób użytkowania
- przemysłowe
-spożywcze
• właściwości towaru
- towary w różnych gałęziach przemysłu (przemysł spożywczy, hutniczy, papierniczy, … )
• sposób dokonywania zakupów
-nabywane bez większego zastanowienia
-wymagające większego zastanowienia
-warte dokonania wysiłku w celu ich pozyskania
Podział ze względu na:
• udział człowieka
-kopaliny czyli produkty które powstały w skorupie ziemskiej bez udziału człowieka (rudy,
węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa)
-towary do otrzymania których człowiek wykorzystuje rośliny i zwierzęta (płody rolne,
produkty zwierzęce)
- towary w których udział człowieka jest decydujący (jedwab sztuczny, komputery)
• wielkość dostaw
-drobnica lub towary masowe
-hurt lub detal
Czynniki wpływające na towar:
• czynniki natury technicznej- te które wykorzystuje przedsiębiorstwo od str techniki żeby
produkt posiadał odpowiednie właściwości żeby klient był zadowolony
• czynniki natury ekonomicznej- polegają na tym żeby wybrać w optymalny sposób jakość
produktu a drugiej strony żeby były jak najmniejsze koszty i jak najmniejsza wykorzystana
praca ludzka zużycie materiałów
• czynniki natury psychologicznej- czynniki które decydują o zadowoleniu klienta
• czynniki natury organizacyjnej- wiążą się z nimi przede wszystkim problemy organizacyjne
sterowania jakością, kontroli jakości
Klasyfikacja wyrobów
SWW(Systematyczny wykaz wyrobów)- 1968r. Każdy wyrób otrzymuje 7 cyfrowy kod. Dwie
pierwsze oznaczają dział i gałąź ...
Rodzaje przemysłu:
• paliwowo- energetyczny
• metalurgiczny
• elektromaszynowy
• mineralny
• chemiczny
• drzewno-papierniczy
• lekki
• spożywczy
• pozostałe
Po dodaniu kolejnej liczby (3 pierwsze)- kod branży
Po dodaniu 4- pod branże
Trzy kolejne(2,1 lub wcale)- charakter porządkujący w danej branży
1,2
3
4
5,6,7
Gałąź produkcji
branża
pod branża
Ogólne cechy wyrobu
KTM- Kod towarowo materiałowy- szczegółowa identyfikacja wyrobów gotowych,
półproduktów, środków produkcji
KTM – 13 cyfr
• symbol
• nazwa własna
• parametry
1946-366-200-12-7
19
4
6
366
2
12
7
Cyfra
kontrolna
Gałąź
przemysłu
Branża
Pod branża
Ogólne
cechy
Tkanina z
Numer
apretura
kolejny
elektrostatyc wyrobu
zna
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług- PKWiU 1997 rok
Stworzona na potrzeby statystyki, ewidencji i dokumentacji, a także urzędowych rejestrów i
systemów informacyjnych administracji państwowej.
Od 2003 roku PKWiU jest jedyną klasyfikacją stosowaną w Polsce.
Zalety:
• obejmuje towary , również usługi
• Jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności (NACE)
• Klasyfikacja produktów wg rodzajów Działalnością
• Lista Produktów (PRODKOM)
Budowa Wersja 2008:
• A- sekcja
• xx- dział
• xx.x-

(…)

… jest rejestracja dla celów VAT
• Wskazanie prawidłowej stawki akcyzy
• Ustalenie stawek amortyzacji wyszczególnionych środków trwałych
• Potwierdzanie niektórych zwolnień, które można zastosować w podatku dochodowym
• Wyliczanie prawidłowej stawki ryczałtu od uzyskanych przychodów ewidencjonowanych
Kody kreskowe
Kod kreskowy, kod paskowy- graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinacje ciemnych i
jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu np. jego wymiary,
zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu.Kod kreskowy jest przeznaczony dla czytelników elektronicznych.
Ma na celu umożliwianie automatycznego odczytywania informacji.
Głównym zastosowaniem kodu kreskowego jest automatyczna identyfikacja produktów w
szeroko pojętej…
… Działalności (NACE)
• Klasyfikacja produktów wg rodzajów Działalnością
• Lista Produktów (PRODKOM)
Budowa Wersja 2008:
• A- sekcja
• xx- dział
• xx.x- grupa
• xx.xx- klasa
• xx.xx.x- kategoria
• xx.xx.xx- podkategoria
• xx.xx.xx.x- pozycja
Funkcje:
• Ustalenie właściwej stawki VAT na proponowane towary lub usługi
• Uzasadnienie konieczności stosowania kasy fiskalnej
• Ustalenie zwolnienia z obciążeń, jakim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz