Wykład IV

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład IV - strona 1 Wykład IV - strona 2 Wykład IV - strona 3

Fragment notatki:

07.11.2014
Rodzaje kodów kreskowych:
• jednowymiarowe- informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek)
(występują współcześnie)
• dwuwymiarowe piętrowe- rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu
kilku linii kodu, jedna pod drugą
• dwuwymiarowe matrycowe- informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że
do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia(występują współcześnie)
• kody złożone- występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i
dwuwymiarowych
• kody trójwymiarowe- zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica
polega na tym, iż w zapisie/ odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice
głębokości tłoczenia.
Rodzaje kodów kreskowych. Podział według szerokości kresek:
• kody o jednej szerokości kresek- kodowanie polega na występowaniu, bądź nie, kreski w
określonym miejscu
• kody o dwóch szerokościach kresek
• kody o wielu szerokościach kresek (modularne)
Podział według rodzaju kodowanych symboli:
• numeryczne- kodowane są jedynie cyfry w systemie dziesiętnym
• alfanumeryczne- kodowane są cyfry i pozostałe znaki kodu ASCII, czasem również naki
występujące w niektórych alfabetach.
Podział według ciągłości kodu:
• kody ciągłe- nie występują w nich przerwy między kodowanymi znakami
• kody dyskretne- występują przerwy między kodowanymi znakami
Podział według ilości kodowanych znaków:
• kody o ściśle określonej liczbie kodowanych znaków ( o stałej długości)
• kody o różnej liczbie kodowanych znaków (o zmiennej długości)
Podział według przyjętej metody weryfikacji odczytanych danych:
• kody samosprawdzalne- pewne procedury sprawdzania błędów są zaimplementowane w
budowie kodu. Np poszczególne symbole są kodowane tak, aby różnić się od siebie
maksymalnie, a zatem błędne odczytanie jednej kreski powoduje automatyczną
niepoprawność kodu
• kody ze znakiem kontrolnym (np.. z cyfrą kontrolną)
• kody samosprawdzalne z dodatkowym znakiem kontrolnym
KOD EAN
Pełny kod EAN na towarach składa się z kodu kreskowego i umieszczonego poniżej kodu
cyfrowego
• kod kreskowy- określona kombinacja równolegle ułożonych jasnych i ciemnych kresek o
zróżnicowanych szerokościach
Kod kreskowy EAN 13- kod podstawowy (złożony z 13 cyfr)

EAN 8- stosowany na towarach o małych gabarytach ( złożony z 8 cyfr)
Budowa kodów kreskowych:
• System numerowy- prefix 590- kraj gdzie został wyprodukowany
• Kod wytwórcy lub dystrybutora-nadawany przez krajową organizacje EAN, w PL CKK
• kod towaru- numer indywidualny towaru ustalony samodzielnie przez przedsiębiorstwo
• cyfra kontrolna (7)- ostatnią cyfrą kodu, stanowi wynik kontrolny obliczeń arytmetycznych
przeprowadzonych dla wszystkich poprzedzających ją znaków symbolu numerycznego
EAN 8
• nie zawiera kodu wytwórcy (producenta lub dystrybutora)
• kod towaru jest nadawany przez organizacje krajowe EAN ( w PL CKK)
numer kraju (3 cyfry) numer towaru (4 cyfry) cyfra kontrolna (1 cyfra)
Zasady umieszczania kodów EAN:

(…)


• ISMN- wydawnictwa muzyczne
• DOI- dokument elektryczny
QR Code
OR Code( ang. QUICK RESPONSE) alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy,
kwadratowy kod graficzny wynaleziony przez japońską firmę w roku 1994
jest to kod modularny i stałowymiarowy
umożliwia kodowanie znaków Kanji/ Kana, stąd jest popularny w Japonii. Dodatkowo
pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego
… użytkowaniem
Funkcjonalność- charakterystyka jakościowa wyrobu określając rodzaje funkcji i stopień ich
spełnienia przez wyrób
Specyfikacja- dokument opisujący wymagania które wyrób lub usługa powinny spełnić
Jakość totalna:
I- jakość totalna- wszystkie trzy jakości
II- jakość projektowana- nie odpowiada wymaganiom klienta
III- jakość wykonania- nie odpowiada projektowi ani wymaganiom klienta
IV-jakość…
… materialnie, większą wagę
przykłada się do wartości użytkowych, a mniejszą do emocjonalnych
z kolei w segmentach, w których przeważają nabywcy bardzo dobrze usytuowani
materialnie jest odwrotnie.
Cechy jakościowe- określające jakość towarów
• mierzalne- (masa, gęstość, twardość, wymiary... ) można je opisać liczbą i jednostką miary
określoną w wyniku badań laboratoryjnych
• niemierzalne-( estetyka, smak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz