Towaroznawstwo - Barczak Mirosława

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Towaroznawstwo - Barczak Mirosława - strona 1 Towaroznawstwo - Barczak Mirosława - strona 2 Towaroznawstwo - Barczak Mirosława - strona 3

Fragment notatki:
...Towaroznawstwo - jest rozległą dziedziną wiedzy, której przedmiotem poznania jest towar (M. Mysona)
Towaroznawstwo - to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na ich jakość i wartość użytkową o właściwym kształtowaniu jakości produktów w sferach przedprodukcyjnej, produkcji i poprodukcyjnej (słownik)
Faza przedprodukcyjna:
marketing i badanie rynku
projektowanie wyrobów
projektowanie procesu planowania produkcji

Faza produkcji:
zakupy
produkcja (świadczenie)
sprawdzenie, weryfikacja
pakowanie i przechowywanie
sprzedaż i dystrybucja
oddawanie do eksploatacji...


...Uwarunkowania mające wpływ na wzrost znaczenia problematyki jakości w gospodarce:
wzrost znaczenia jakości w walce konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych oraz odkrycie możliwości poprawy efektywności gospodarowania w drodze doskonalenia jakości pracy, technologii i produktu.
potrzeba ochrony środowiska i zasobów naturalnych wywołująca państwowe i ponadpaństwowe działania legislacyjne w tej dziedzinie
szybki wzrost ilościowy produkcji dobrobytu społeczeństw oraz nasycenie rynku produktami standardowymi, co powoduje wzrost wymagań jakościowych
dynamiczny postęp naukowo-techniczny, powszechna innowacyjność, a w szczególności regulacja informacyjna
wysublimowane wymagania nowoczesnych gałęzi przemysłu będących czynnikami postępu (przemysł rakietowy, jądrowy, zbrojeniowy, elektroniczny, telekomunikacyjny itp)
spektakularne sukcesy przedsiębiorstw i gospodarek stosujących politykę rozwoju jakościowego
rosnący nacisk wielu organizacji np. konsumenckich, ochrony środowiska na ciągłą poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorstw oraz jakości produktów...

Elementy towaroznawstwa Wykład 1 - 27.09.2011
Towaroznawstwo - jest rozległą dziedziną wiedzy, której przedmiotem poznania jest towar (M. Mysona)
Towaroznawstwo - to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na ich jakość i wartość użytkową o właściwym kształtowaniu jakości produktów w sferach przedprodukcyjnej, produkcji i poprodukcyjnej (słownik)
Faza przedprodukcyjna:
marketing i badanie rynku
projektowanie wyrobów
projektowanie procesu planowania produkcji
Faza produkcji:
zakupy
produkcja (świadczenie)
sprawdzenie, weryfikacja
pakowanie i przechowywanie
sprzedaż i dystrybucja
oddawanie do eksploatacji
Faza poprodukcyjna:
pomoc techniczna i serwis
zbycie lub odzysk
Towaroznawstwo - jest nauką o właściwościach, pozyskiwaniu i badaniu oraz znaczeniu gospodarczym towarów (J. Beckmann)
Mercerologia - zajmuje się klasyfikacją w ramach towaroznawstwa.
Etapy rozwoju towaroznawstwa:
encyklopedyczne - znajomość towarów pozwala lepiej je sprzedać, gromadzono więc wiedzę o towarach, która była niezbędna sprzedawcy
surowcowe - odkrycia geograficzne, nowe nieznane surowce; konieczne było badanie surowców pod kątem ich przydatności dla zaspokojenia potrzeb konsumentów.
technologiczne - rewolucja przemysłowa; nowe technologie pozwalające wytwarzać towary na skalę masową, co nie zawsze pozwalało utrzymać właściwą jakość produktów
strategiczne - poważne zmiany w podejściu do wiedzy o towarach. Gospodarka rynkowa - konkurencja i marketing a także nowoczesne systemy zarządzania jakością towarów, dywersyfikacja towarów, rozwoju produkcji. Powstawanie nowych dyscyplin wiedzy jak marketing, logistyka, nomologia, analiza instrumentalna i inne dyscypliny wiedzy z zakresu nauk przy

(…)

…. Woda i żywność są przenośnikami tego pasożyta pies - owca - pies.
Tasiemce uszkadzają tkanki i odżywiają się kosztem gospodarza a wydzielane przez nie substancje trujące uszkadzają narządy krwiotwórcze lub krwinki, powodując hemolizę i stany niedokrwistości.
Nicienie:
Do nicieni należy glista ludzka, włosogłówka ludzka, owsik ludzki. Jajami są skażone warzywa i owoce. Jaja przeżywają do około 2…
… smaki - sacharozę, NaCl, kwas cytrynowy lub kwas winowy, kofeinę lub chlorowodorek chininy. Roztwory są o stężeniu wyraźnie ponadprogowym, przygotowywane na bazie wody destylowanej.
Określenie progów wrażliwości smakowej - do ustalenia indywidualnych progów stosuje się roztwory wodne wymienionych substancji o ściśle określonych stężeniach dla każdego czynnika. Przygotowuje się 11 próbek gdzie pierwsza…
… pod wpływem soków trawiennych rozpuszcza się a larwa po przebiciu ścian dwunastnicy dostaje się do jamy otrzewnowej, wątroby i przewodów żółciowych. Źródłem zakażenia człowieka jest woda i surowe warzywa.
Przywra kocia (opisthorchis felineus) - larwy żerują na rybach i przenikają do mięśni. Koty zjadają surowe ryby. Człowiek może ulec zakażeniu przez spożycie surowej lub półsurowej ryby.
Tasiemce:
W Polsce spotykana są następujące tasiemce:
Uzbrojony (taenia solium) - żywicielem pośrednim jest człowiek lub świnia. Wypełnione jajami ostatnie człony tasiemca są wydalane z kałem. U świni rozwija się postać larwalna, która przebija ścianki jelit i dostaje się do krwioobiegu a z krwią do mięśni gdzie osiedla się w postaci wągrów. Surowe lub niedogotowane mięso wieprzowe a zwłaszcza wątroba może być przyczyną…
…. Najczęściej namnaża się w mleku.
maczugowiec błonicy - rezerwuarem jest człowiek, przenoszony kropelkowo a także przez żywność
paciorkowiec ropny - odmiana produkująca toksyczne erytrogeny - wywołuje szkarlatyne. Mleko i inne środki spożywcze zanieczyszczone paciorkowcami mogą być przenośnikami tej choroby zakaźnej
pałeczka bruceli - źródłem zakażenia są chore zwierzęta domowe. Najczęściej są przenoszone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz