Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3822
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice - strona 1 Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice - strona 2 Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice - strona 3

Fragment notatki:Towaroznawstwo jest wiedzą bardzo szeroką obejmującą:
1. Wiedzą o grupach towarowych i towarach, ich pochodzeniu nazewnictwie, wybranych zagadnieniach z zakresu technologii, właściwościach, zastosowaniu, asortymencie, norm, metodach badania i oceny.
2. Wiedzę dotyczącą kształtowania, ochrony i kontroli jakości zarówno w procesach wytwarzania jak i konsumpcji.
3. Wiedzę z zakresu sposobu zabezpieczenia i ochrony jakości poprzez zastosowanie właściwych opakowań, sposobów znakowania, przechowywania, transportu, przeładunków i magazynowania towarów.
4. Dobra znajomość specyfiki towarów pozwala stosować w sposób skuteczny instrumenty marketingu-mix
5. Obejmuje wiedzę o zasadach klasyfikacji towarów, znakowania i kodowania, normalizacji, podstaw i zasad certyfikacji i atestacji towarów, zagadnień ekologicznych itp.

Pojęcia związane z oceną konsumencką:
1. Pożądalność – jest to ocena stopnia w jakim konsumentowi subiektywnie odpowiada produkt, czyli stopień w jakim go lubi lub nie lubi. Pożądalność odzwierciedla emocjonalny stosunek do produktu, uwarunkowany jego cechami jakościowymi, a także przyzwyczajeniami i osobistymi upodobaniami.
2. Akceptacja – jest to stosunek do ocenianego produktu jako przydatnego do konsumpcji lub jego odrzucenie. Najczęściej jest uwarunkowana ogólnym standardem życia konsumenta, a także względami kulturowymi.
3. Preferencja – określa subiektywną reakcję konsumenta i oznacza danie pierwszeństwa określonemu produktowi w warunkach możliwości dokonania wyboru spośród co najmniej dwóch lub więcej produktów podobnego typu.

Towaroznawstwo wykład 2. 26.10.2010
Metody ocen konsumenckich:
Celem oceny konsumenckiej jest określenie stopnia akceptacji lub preferencji, stopnia pożądalności ocieniających produktów, ustalenie cech produktu, a także od jakich innych czynników one zależą.
Badania te są stosowane szczególnie przy opracowywaniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na rynek.
Dotyczą też produktów już istniejących na rynku ponieważ pozwalają stwierdzić czy utrzymują się na odpowiednim poziomie atrakcyjności w opinii konsumentów - np. w porównaniu z produktami konkurencyjnymi.
Innym ważnym powodem jest zmienność w upodobaniach żywieniowych, zarówno wśród konsumentów indywidualnych jak i w żywieniu zbiorowym.
Pojęcia związane z oceną konsumencką:
Pożądalność - jest to ocena stopnia w jakim konsumentowi subiektywnie odpowiada produkt, czyli stopień w jakim go lubi lub nie lubi. Pożądalność odzwierciedla emocjonalny stosunek do produktu, uwarunkowany jego cechami jakościowymi, a także przyzwyczajeniami i osobistymi upodobaniami.
Akceptacja - jest to stosunek do ocenianego produktu jako przydatnego do konsumpcji lub jego odrzucenie. Najczęściej jest uwarunkowana ogólnym standardem życia konsumenta, a także względami kulturowymi. Preferencja - określa subiektywną reakcję konsumenta i oznacza danie pierwszeństwa określonemu produktowi w warunkach możliwości dokonania wyboru spośród co najmniej dwóch lub więcej produktów podobnego typu.
Najbardziej charakterystyczną cechą ocen konsumenckich jest emocjonalny charakter.
Czynniki wpływające na oceny konsumenckie.
Mogą to być czynniki dotyczące samego produktu jak i oceniającego.
Czynniki związane z produktem:
Dostępność
Cena
Łatwość i wygoda przygotowania do spożycia
Własności sensoryczne, jak wygląd, konsystencja, zapach i smak
Jednorodność produktu
Trwałość produktu podczas jego przechowywania
Bezpieczeństwo zdrowotne
Czynniki związane z oceniającymi:
Preferencj

(…)

… potencjalne).
Pojęcie dobro i towar bywają często używane w sensie bardzo zbliżonym np.:
dobra komplementarne - to produkty, które wzajemnie się uzupełniają w zaspokajaniu potrzeb konsumenta - jedno dobro bez drugiego nie może spełniać swej funkcji np. samochód i benzyna, komputer bez klawiatury (komplementarność techniczna). Może też być komplementarność psychiczna - określone dobro potęguje oddziaływanie innego np. szampan i ostrygi, kawa i koniak.
dobra substytucyjne - to produkty, które są zdolne zaspokoić w równym lub zbliżonym stopniu określone potrzeby np. masło - margaryna; płaszcz - kurtka. Wzrost ceny wywołuje wzrost popytu na dobra substytucyjne
dobra powszechnego użytku
dobra trwałego użytku
Podział produktów konsumpcyjnych:
Produkty konsumpcyjne
Produkty produkty produkty produkty Powszednie…
… i innych produktów rozkładu, jest to typowy proces rozkładowy
proces mieszany
Czynniki obniżające jakość towarów:
Kryteria jakości zdrowotnej.
Jako najistotniejsze cechy współczesnej żywności wymienia się:
Wartość odżywczą, smakowitość, zdrowotność i trwałość dodając atrakcyjność i praktyczność.
Przemysłowa technologia żywności uwzględnia trzy zasadnicze aspekty:
- technologiczny
- organizacyjny
- higieniczny…
… w sposób istotny na jego wartość odżywczą lub użytkową, albo produkt w którym dokonano zmian w celu ukrycia nieprawidłowych właściwości albo składu i nadania, produktowi pozornych cech właściwej jakości zdrowotnej.
Fałszerstwem jest:
- dodanie jakiejkolwiek substancji zmieniającej skład właściwości lub wartość odżywczą
- odjęcie w całości lub w części składnika istotnego
- zmieszanie, zabarwienie, sproszkowanie…
… bakterie psychrofilne. Natomiast w temperaturze zbliżonej do 0˚C rozwijają się bakterie z rodzaju Proteusz i pleśnie.
W mięsie o nienaruszonej strukturze, tylko niewielka część wody może być wykorzystywana przez mikroorganizmy i jest to woda niezwiązana i nie powinna przekraczać 10-15%. Pleśnie rozwijają się gdy wartość ta mieści się poniżej 30-35% a mikroflora gdy jest powyżej 30%. Najkorzystniejsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz