Towaroznawstwo wykład II

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Towaroznawstwo wykład II - strona 1 Towaroznawstwo wykład II - strona 2 Towaroznawstwo wykład II - strona 3

Fragment notatki:

24.10.2014
Towary
Towar- wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące, rzeczowe posiadające wartość wymienną
mogą być przedmiotem handlu.
Towar zaspokaja potrzeby:
• materialne
• kulturalne
• duchowe
Towar ma wartość użytkową i wymienną.
Towar to produkt będący zamierzoną działalnością człowieka i podlegający wymianie handlowej.
Towar to produkt po skalkulowaniu kosztów i ustaleniu ceny.
Dobra- środki mające zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich (np.. powietrze, promienie
słoneczne, woda)
Towary jako środki zaspokajania potrzeb są podstawowym elementem produkcji.
Wartość użytkowa towaru w dużym stopniu wpływa również na jego wartość wymienną.
Towar pozbawiony użyteczności (np. rozbity talerz) często traci całkowicie wartość.
dobroprodukt wybór= artykułtowar
„towar” często zastępuje się innymi określeniami takimi jak: produkt, wybór, dobro, traktując je
jako synonimy.
Każdy towar jest produktem ale nie każdy produkt jest towarem !
Dobro
Produkt- efekt wszelkiego rodzaju działalności produkcyjnej i usługowej. Pojęcie szersze niż towar,
gdyż nie każdy produkt jest towarem.
Wyrób- końcowy efekt określonego procesu produkcyjnego.
Artykuł- pojęcie używane w odniesieniu do towarów wskazujących na ich rodzaj i typ. Określenia
tego używa się w oznaczaniu towarów symbolami lub kodami cyfrowymi w katalogach o ofertach
handlowych (no. Artykuły higieniczne)
Towar
Artykuł używany w odniesieniu do towarów w zestawieniach asortymentowych, w katalogach
towarowych. Używa się więc takich określeń jak:
• przemysłowe
• papiernicze
• fotograficzne
Asortymenty:
produkcyjny- zestaw towarów wytwarzanych przez zakład produkcyjny
handlowy- zestaw towarów do sprzedaży przez jednostkę handlową
branżowy- zestaw towarów określonej branży
głęboki- zestaw towarów charakteryzujących się znaczoną liczbą odmian, rodzajów i gatunków w
poszczególnych grupach towarowych
płytki- zestaw towarów charakteryzujących się małą liczbą odmian, rodzajów i gatunków w
poszczególnych grupach towarów
specjalistyczny- zestaw towarów dobranych w sposób specjalny, np. asortyment sprzętu
sportowego, medycznego, turystycznego itp.
Grupy produktów:
• konsumpcyjne (towary konsumpcyjne)- towary i usługi przeznaczone dla finalnego
konsumenta do użytkowania osobistego lub w gospodarstwie domowym
• wybieralne (towary wybieralne)(- dobra wymagające przed zakupem głębszego
zastanawiania i zebrania informacji pozwalających na porównanie z innymi produktami
• luksusowe (towary luksusowe)- samochody wysokiej klasy, dzieła sztuki itp.
Wyroby:
• usługi (np. transport)
• wybór intelektualny (np. program komputerowy, film, książka)
• przedmiot materialny (np. krzesło)
• materiał przetworzony (np. paliwo)
Wyrób może podlegać dalszej obróbce lub przeróbce lub być wyrobem finalnym.
Wyrób materialny przeznaczony do sprzedaży staje się towarem.
Wyrób nowy- dotychczas nie produkowany, zaspokajający nowe potrzeby lub dotychczasowe w
sposób znacznie lepszy.
Wyrób modernizowany- wyrób już produkowany, który na skutek

(…)

… lub zbliżonym stopniu. Obniżka ceny wywołuje wzrost popytu na
osolone dobro, wzrost ceny wywołuje większy popyt na dobro substytucyjne.
• Powszechnego użytku- produkty nabywane często, zazwyczaj pod wpływem nawyku lub
impulsu
• Trwałego użytku- produkty, które mogą być używane wielokrotnie, charakteryzują się
długim okresem użytkowania, wysoką ceną jednostkową i małą częstotliwością zakupu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz