Wykład - Towar jako przedmiot badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Towar jako przedmiot badań - strona 1 Wykład - Towar jako przedmiot badań - strona 2 Wykład - Towar jako przedmiot badań - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
Towar jako przedmiot badań.
Towar - Wg. I Holzl towarami są wszystkie dobra ruchome, realnie istniejące dobra rzeczowe posiadające wartość wymienną i które z tego powodu są lub mogą stanowić przedmiot handlu.
Wartość użytkowa - zdolność do zaspokajania potrzeb (ma istotny wpływ na wartość wymienną Np. zbity talerz, zepsute mięso, skorodowana igła)
Wartość wymienna - cena
Wartość estetyczna Np. Kolekcjonaerska
Synonimy towaru:
Dobro
Produkt
Wyrób
Artykuł
Dobra to wszystkie środki, które mają zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich.
Podział dóbr:
Dobra wolne (dane człowiekowi, za które się nie płaci, Np. powietrze, woda w rzecze, morzu, ale za niektóre się płaci Np. woda w kranie)
Dobra wytwarzane przez człowieka
Dobra nieruchome
Dobra ruchome
Dobra:
Termin towar mieści się w terminie dobro, ale nie odwrotnie.
Podział dóbr:
Dobra komplementarne - które się uzupełniają, Np. but i sznurówka
Dobra substytucyjne - które można wymienić, Np. masło i margaryna, płaszcze i kurtki
Dobra powszechnego użytku - nabywane zazwyczaj pod wpływem impulsu, Np. pieczywo, nabiał
Dobra trwałego użytku - mogą być użytkowane wielokrotnie, Np. samochody, lodówki
Produkt to rzecz lub usługa będąca efektem procesu wytwórczego, przeznaczona do spożycia lub innego wykorzystania.
Produkty, które są towarami - są efektem produkcji towarowej
Podział produktów:
Produkty konsumpcyjne - przeznaczone do użytkowania osobistego lub w gospodarstwie domowym
Produkty wybieralne - wymagające przed zakupem większego przemyślenia
Produkty luksusowe - chodzi o to żeby się wyróżniać od innych Np. samochody wysokiej klasy, antyki, wyroby artystyczne ze stali szlachetnej, dzieła sztuki
Wyroby to produkty stanowiące końcowy produkt pracy rzemieślnika lub wynik procesu produkcyjnego zakładu
Wyrób jest towarem, jeżeli jest przeznaczony dla finalnego odbiorcy.
Wyroby nowe - dotychczas nie produkowany, zaspokajający nowe lub dotychczasowe potrzeby w nowy sposób, Np. nowy model samochodu
Wyroby zmodernizowane
Artykuł dotyczy danego rodzaju, typu wyrobu finalnego
Artykuły przemysłowe
Artykuły poligraficzne
Itd.
Zakres pojęciowy terminów używanych w towaroznawstwie:
Towarów jest bardzo dużo
Wprowadza się coraz to nowe produkty


(…)

… klasyfikacyjny towarów:
Klasyfikacja wyczerpująca - całkowita (obejmuje wszystkie elementy zbioru, zmierza do elastycznych systemów klasyfikacji
Klasyfikacja rozłączna - klasy pochodne musza się wzajemnie wykluczać, zmierza do sztywnych systemów klasyfikacji
Polskie klasyfikacje:
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
Transport jest dawca i biorcą budżetu państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz