Towaroznawstwo wykład I

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Towaroznawstwo wykład I - strona 1 Towaroznawstwo wykład I - strona 2 Towaroznawstwo wykład I - strona 3

Fragment notatki:

17.10.2014
Istota towaroznawstwa sprowadza się do
znajomość towarów, tego rodzaju dóbr, które są
dostępne na rynku i zaspokajają większość potrzeb człowieka
Towaroznawstwo obejmuje:
• wiedza o poszczególnych grupach towarowych
• wiedzę na temat kształtowania, ochrony i kontrol jakości
• wiedzę z zakresu logistyki towarów
• wiedzę dotyczącą metodyki badania i oceny jakości wyrobów
• znajomość zagadnień ogólnych wspólnych dla większości towarów: …....... certyfikacja
towarów
Interdyscyplinarność towaroznawstwa naukami przyrodniczo- technicznymi. Dawniej
interdyscyplinarność powiązana z chemią, fizyką, mikrobiologią botaniką. W mniejszym stopniu
powiązana z naukami ekonomicznymi, prawnymi, psychologia, ekologia itd.
Nauki wykorzystywane w towaroznawstwie :
• chemia- skład chemiczny danego produktu. Pozwala wykryć substancje szkodliwe,
zapobiegać wielu niepożądanym zmianom np. wartości witamin, korozja.
• fizyka- znajomość właściwości fizycznych, takich jak np. twardość, gęstość, elastyczność,
higroskopijność, wytrzymałość
• mikrobiologia- znajomość procesów mikrobiologicznych pomaga zapobiegać
niekorzystnym zmianom podczas przechowywania, ale także umożliwia wytworzenie
szczepów bakterii do jogurtów.
• technologia- znajomość cyklu produkcji. Możliwa kontrola jakości.
• materiałoznawstwo- właściwy dobór materiałów- towar o pożądanych cechach
• informatyka- automatyczna identyfikacja towarów na podstawie kodów kreskowych
• automatyka- zastosowanie praw ekonomii w procesie ustalania ceny- wartość wymienna
towarów powinna wynikać z wartości użytkowej i jakości.
Podział towaroznawstwa:
• towaroznawstwo ogólne- zagadnienia wspólne dla całej dziedziny nauki (kodowanie,
certyfikacja, normalizacja, klasyfikacja)
• towaroznawstwo branżowe- badanie i szczegółowa charakterystyka towarów
poszczególnych branż
a) towaroznawstwo żywności- wyroby spożywcze
b) towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych- określa ich wartość użytkową i jakość.
Zadania towaroznawstwa:
• usystematyzowanie (klasyfikacja)towarów
• identyfikacja i badanie towarów
• ustalenie pochodzenia towarów i ważniejszych rynków zbytu
• opisywanie metod otrzymywania towarów
• uzasadnianie znaczenia towarów w życiu gospodarczym
Dziedziny towaroznawstwa:
• opis produkcji
• opakowanie, przechowywanie i transport
• badanie jakości
• warunki otoczenia, które wpływają na jakość
• zastosowanie (przeznaczenie) towarów
• odbiór jakościowy
• metody oceny jakości
• sposoby przedłużania trwałości
Etapy rozwoju towaroznawstwa:
1. Poprzedzający rewolucję przemysłową- okres towaroznawstwa encyklopedycznego. Starano
się zgromadzić wiedzę o poszczególnych towarach XVIII?- XIXw
2. Podboje krajów zamorskich i tworzenie kolonii- okres towaroznawstwa surowcowego.
Nowe surowce i towary w Europie- badanie i ocena przydatności przywożonych towarów
XIXw.
Handel międzynarodowy i towary kolonialne- przyczyniły się do rozwoju
towaroznawstwa.
3. Rewolucja przemysłowa- towaroznawstwo technologiczne XIXw, narodziło się we Frencji,

(…)

… międzynarodowy i towary kolonialne-> przyczyniły się do rozwoju
towaroznawstwa.
3. Rewolucja przemysłowa- towaroznawstwo technologiczne XIXw, narodziło się we Frencji,
Anglii. Wdrożenie nowych technologii do przemysłu umożliwiło produkcję seryjną,
różniącą się od wyrobów manufaktury. Organizacja procesu produkcji ważniejsza od roli
człowieka.
4. Rewolucja naukowo-techniczna- zmiany ilościowe i jakościowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz