Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne - strona 1 Towaroznawstwo-zagadnienia ogólne - strona 2

Fragment notatki:

Towaroznawstwo : Przedmiot i zadania towaroznawstwa: Towaroznawstwo zajmuje się badaniem towarów, nie tylko w sferze pokonsumpcyjnej
Towar i dobro są często wymiennie traktowane
Znaki towarowe
Transport towarowy
Zakres problematyki towaroznawczej
Powiązanie towaroznawstwa z innymi naukami
Metody badawcze towaroznawstwa
Nauka o towarze i jej miejsce w systematyce nauk Definicje towaroznawstwa : Wg. Joanna Beckmana (1739 - 1811) - towaroznawstwo to nauka o właściwościach pozyskiwaniu i badaniu oraz znaczeniu gospodarczym towarów. Główne zadania towaroznawstwa : Usystematyzowanie towarów ( Np. w magazynie, w ramach UE ) Taryfa celna - wykaz towarów, do których przypisane są określone stawki celne (w zależności, z jakiego kraju) Towary są usystematyzowane w roczniku statystycznym ( Np. zboża ) Ustawa i rozporządzania systematyzują śmieci Identyfikacja i badanie towarów Metody są różnego rodzaju
Metody empiryczne
Badania laboratoryjne
Wprowadzając towary do kraju robi się różne badania, Np. sanitarne, chemiczne Niektóre towary są wycofywane, ponieważ nie spełniają norm ( Np. wycofywanie chińskich zabawek gdyż były stworzone z niebezpiecznego tworzywa ) Ustalenie pochodzenia towarów oraz ważniejszych rynków ich zbytu Ważne z punktu widzenia handlu międzynarodowego lub wymiany pomiędzy krajami Opisanie metod otrzymywania wyrobów Objaśnianie metod otrzymania wyrobów Uzasadnienie znaczenia towarów w życiu gospodarczym Wg. Viktora Poschala (1884 - 1948) -” towaroznawstwo jest logicznym i systematycznie z różnych punktów widzenia uporządkowanym ujęciem wszystkich właściwości dotyczących towarów z uwzględnieniem wrażenia jakie wywołują”. K. Ohara (1885 - 1945) uważa, iż towaroznawstwo jako nauka zajmuje się badaniem towarów z punktu widzenia handlowego. J. Hölzl jako główne komponenty szeroko rozumianego towaroznawstwa wymienia udział w rozwiązywaniu problemów produkcji, zbytu, konsumpcji i problemów ogólnospołecznych. Yoshiro Lijima, uważa towaroznawstwo za system wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, który opiera się na podstawach nauk przyrodniczych, socjologicznych I innych I sluży następującym głównym celem: rozwijanie wiedzy o towarach, a szczególnie ich wartości użytkowej, wypracowanie specyficznych wyróżników kwalifikacyjnych poszczególnych towarów dla potrzeb obrotu I rynku oraz współdziałania w ulepszaniu produkcji, dystrybucji I użytkowania towarów w interesie ogółu. Wg. G. Grundkego towaroznawstwo jest dyscypliną przyrodniczo-techniczną traktującą o wartościach użytkowych towarów. Zajmuje się ono badaniem towarów, ich systematyką, metodami ochrony i pielęgnacji poszczególnych grup towarowych. W razie potrzeby uwzględnia także procesy produkcyjne a także pochodzenia i rynki zbytu. ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz