Towaroznawstwo - strona 4

Towaroznastwo - podział towaroznawstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2625

Towaroznawstwo można podzielić na : Ogólne - obejmuje zagadnienia wspólne dla całej dziedziny nauki, Np. klasyfikacja, normalizacja, znakowanie, przechowywanie Branżowe (specjalne) - zajmuje się badaniem i szczegółową charakterystyką towaró...

Towaroznastwo - pojęcie produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Produkt to rzecz lub usługa będąca efektem procesu wytwórczego, przeznaczona do spożycia lub innego wykorzystania. Produkty, które są towarami - są efektem produkcji towarowej Podział produktów : Produkty konsumpcyjne - przeznaczone do użytkowania osobistego lub w gospodarstwie domowym Produkty wyb...

System klasyfikacyjny towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

System klasyfikacyjny towarów: Klasyfikacja wyczerpująca - całkowita (obejmuje wszystkie elementy zbioru, zmierza do elastycznych systemów klasyfikacji Klasyfikacja rozłączna - klasy pochodne musza się wzajemnie wykluczać , zmierza do sztywnych systemów klasyfikacji Polskie klasyfikacje :

Towar w ujęciu marketingowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Towar w ujęciu marketingowym : Podział towarów Ze względu na częstotliwość zakupów (częstego zakupu, okresowego zakupu, rzadkiego zakupu, niedostrzegalne) Ze względu na zestaw podstawowych cech (cechy określające istotę towaru, cechy określające istotę towaru poszerzone o cechy decydujące o zakupi...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Wykład 4 Sprawy organizacyjne: Zadanie - napisać jak wygląda norma - opisać, co zawiera: W listopadzie wybieramy się na wycieczkę do browaru: Bilet 6 zł - zwiedzanie części historycznej i produkcyjnej Musimy zrobić listy osób i zebrać pieniądze II wycieczka też będzie w listopadzie: Do Zabrza...

Normy z towaroznawstwa przemysłowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Pfeifer
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: suw ścierania, cykl ścierania, przedział kontrolny, figura Lissajous, zasada badania. ...

Towaroznastwo - pojęcie wyrobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Wyroby to produkty stanowiące końcowy produkt pracy rzemieślnika lub wynik procesu produkcyjnego zakładu Wyrób jest towarem, jeżeli jest przeznaczony dla finalnego odbiorcy. Wyroby nowe - dotychczas nie produkowany, zaspokajający nowe lub dotychczasowe potrzeby w nowy sposób, Np. nowy model samocho...