Magazynowanie towarów, sem II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Magazynowanie towarów, sem II - strona 1 Magazynowanie towarów, sem II - strona 2 Magazynowanie towarów, sem II - strona 3

Fragment notatki:

Magazynowanie towarów
Magazynowanie - zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów.
Składowanie - czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w określonych warunkach.
Przechowywanie - czynności związane ze składowaniem wyrobów oraz czynności prowadzące do zachowania właściwości użytkowych tych wyrobów w określonych warunkach klimatycznych otoczenia i określonym czasie
Magazyn - jednostka organizacyjno-funkcjonalna, wyposażona w środki techniczne i organizacyjne umożliwiające przechowywanie dóbr materiałowych:
*budowle magazynowe
*wyposażenie instalacyjno-budowlane
*wyposażenie technologiczne
*personel magazynu
Zatem magazyn to nie sam budynek, lecz zespół środków, w których budowla stanowi tylko jeden z elementów tego szerszego pojęcia
Podział magazynów
W zależności od cech techniczno-budowlanych:
-otwarte
-półotwarte
-zamknięte -specjalne
Magazyny otwarte
-odpowiednio przygotowane i zabezpieczone place składowe
-stawia się im następujące wymagani: zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, dobre warunki dojazdu środków transportowych
-służą do przechowywania towarów niewrażliwych na czynniki atmosferyczne np. materiały pochodzenia mineralnego (żwir, węgiel), niektórych wyrobów stalowych i żeliwnych, materiałów budowlanych Magazyny półotwarte
-ogrodzone place składowe, zabezpieczone dachem wspartym na podporach, chroniącym przed opadami atmosferycznymi, mogą być ze ścian lub ze ścianami z dwóch stron
-można w nich przechowywać towary wrażliwe na opady atmosferyczne i w małym stopniu wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności np. wyroby ceramiczne, maszyny, tarcicę
-zalicza się do nich: zasieki, wiaty, zbiorniki otwarte
Maszyny zamknięte
-zbiorniki (naziemne i podziemne) lub budynki (jednokondygnacyjne i piętrowe), które mają pełną obudowę ścian, podłogę, drzwi, a niekiedy także i dna
-może być w nich przechowywana większość towarów
-niektóre z nich np. artykuły spożywcze, wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, wymagają magazynów z urządzeniami klimatyzującymi
Magazyny specjalne
-magazyny o specjalnej konstrukcji lub specjalnym przeznaczeniem -przystosowane są do utrzymania określonych warunków w pomieszczeniach składowych


(…)

… lub wymiaru) oraz jakości towaru, wynikająca z właściwości fizycznych i biochemicznych towaru, a także z warunków transportu i magazynowania
Ubytki naturalne
Zachodzące w wyniku procesów fizycznych to:
-wysychanie - spowodowane utratą wody wskutek podwyższonej temperatury oraz niskiej wilgotności względnej powietrza np. owoce, warzywa, grzyby
-ulatnianie istotnego dla produktu składnika np. olejków eterycznych
-wycieki - występujące w wyniku pęknięć i uszkodzeń produktu, częściowego lub całkowitego zgniecenia np. owoców miękkich
-rozkurzanie - charakterystyczne dla towarów sypkich, które nie wykazują spoistości np. cement, mąka
-przyleganie - występujące przy pakowaniu, rozważaniu, gdzie część produktu pozostaje w opakowaniu, z którego produkt jest przenoszony do innego opakowania
Ubytki naturalne
Powstające w produktach żywnościowych w wyniku procesów biochemicznych tzn. oddychania, transpiracji, dojrzewania, fermentacji oraz gnicia powodują zmniejszanie substancji odżywczych (białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów organicznych i witamin) oraz prowadzą do niekorzystnych zmian organoleptycznych produktów żywnościowych
Ubytki nadzwyczajne
-straty wynikające z: niewłaściwego opakowania, niestosowania…
… w magazynie zapasów przed kradzieżą
Wyposażenie technologiczne
-obejmuje urządzenia umożliwiające wykonywanie prac magazynowych, nie połączonych na stałe z budowlami magazynowymi
-między trwale wbudowanym urządzeniem i nie wbudowanym urządzeniem nie ma jednak ścisłej granicy -może obejmować urządzenia trwale połączone z budowlą magazynową np. suwnice pomostowe
-można je podzielić na trzy zasadnicze grupy:
*urządzenia do składowania
*środki transportu magazynowego
*urządzenia pomocnicze do transportu i magazynowania
Urządzenia do składowania
-konstrukcje nośne służące do przechowywania w nich ładunków lub konstrukcje zabezpieczające ładunki przed rozsuwaniem się i samoczynnym przesuwaniem na inne miejsce
-do urządzeń tych należą: regały, podkłady, stojaki, wieszaki, zasieki, półki, rusztowania paletowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz