Wykład - Towar w ujęciu marketingowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Towar w ujęciu marketingowym - strona 1 Wykład - Towar w ujęciu marketingowym - strona 2 Wykład - Towar w ujęciu marketingowym - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3
Towar w ujęciu marketingowym:
Podział towarów
Ze względu na częstotliwość zakupów (częstego zakupu, okresowego zakupu, rzadkiego zakupu, niedostrzegalne)
Ze względu na zestaw podstawowych cech (cechy określające istotę towaru, cechy określające istotę towaru poszerzone o cechy decydujące o zakupie)
Ze względu na funkcje marketingowe towaru (podstawowe, dodatkowe)
Marketingowe poziomy produktu:
Asortyment - celowo dobrany zestaw wyrobów wykazujący określone cechy wspólne lub wynikające z pokrewieństwa użytych surowców, procesu technologicznego lub sposobu wykończenia, lub z przydatności do zaspokajania określonych potrzeb lub wymagań. Asortyment poziomy:
Asortyment handlowy:
Branża towarowa
Grupa towarowa
Podgrupa towarowa
Artykuły Przykładowa systematyka towarów w obrocie towarowym:
Asortyment handlowy:
Szeroki - płytki - A
Szeroki - głęboki - B
Wąski - głęboki - C
Wąski - płytki - D
Rodzaje asortymentu:
Czynniki decydujące o szerokości i głębokości asortymentu:
Wielkośc placówki handlowej
Możliwości materialne
Techniczne i finansowe jednostki handlowe
Rodzaj placówki handlowej
Popyt na oferowane towary
Wygoda klienta w zakresie zaopatrzenia
Rodzaj oferowanego towaru i jego właściwości
Rentowność obrotu
Organizacja pracy jednostki handlowej
Ryzyko związane z obrotem towarowym
Fazy cyklu życia produktów:
Strategia produktu:
Tworzenie produktu właściwego
Wyposażenie produktu - tworzenie produktu rzeczywistego
Kształtowanie asortymetu produktu - określenie szerokości, głębokości
Działania marketingowe w różnych fazach produktu
Zarządzanie produktem w zależności od jego pozycji na rynku
Pozycjonowanie sprzedaży - to skupienie działań na prezentacji promocji w miejscach sprzedaży za pomocą środków merchandisingu.
Merchandising - to działanie mające na celu kształtowanie zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia, sposób eksponowania i prezentacji towarów oraz sposób obsługi klientów.
AIDA:
Attention - przyciągnąć uwagę klienta
Interest - wzbudzić jego zaufanie i pożądanie
Desire - potrzebę posiadania
Action - zainicjować działanie, czyli zakup
Literatura:
M. Skrzypek,

(…)

… - potrzebę posiadania
Action - zainicjować działanie, czyli zakup
Literatura:
M. Skrzypek, Propedeutyka towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1989
Ł. Karpiel, M. Skrzypek, Towaroznawstwo ogólne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997
W. Ładoński, Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz