Rynek kapitałowy - strona 2

note /search

Segment papierów udziałowych

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Segment papierów udziałowych dzieli się na 3 rynki: 1.podstawowy, 2. równoległy 3. wolny. Najważniejsze kryteria to: wysokość kapitału, wysokość zysków, rozproszenie akcji. Na rynku podstawowym notowane są najlepsze akcje; na

ZMIENNOŚĆ KURSU

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

ZMIENNOŚĆ KURSU Analiza techniczna - metody diagnozowania (jak się kursy zachowywały w przeszłości) i prognozowania (jak się zmienią w przyszłości). Założenia analizy technicznej: Kt = f(Kt-1; Kt-2; Kt-3; ...) - jeżeli znamy kursy wcz...

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rynek kapitałowy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1148

Główni uczestnicy rynku kapitałowego W pierwszym podrozdziale niniejszego opracowania zostało przedstawiona m.in. podmiotowa struktura rynku finansowego. W ramach rynku papierów wartościowych - podstawowego segmentu rynku kapitałowego, wymienione wówczas grupy uczestników obrotu można zaprezentować...