Segment papierów udziałowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segment papierów udziałowych - strona 1 Segment papierów udziałowych - strona 2 Segment papierów udziałowych - strona 3

Fragment notatki:

Segment papierów udziałowych dzieli się na 3 rynki: 1.podstawowy, 2. równoległy 3. wolny.
Najważniejsze kryteria to: wysokość kapitału, wysokość zysków, rozproszenie akcji.
Na rynku podstawowym notowane są najlepsze akcje; na rynku równoległym - akcje gorsze.
NFI - osobny segment (14 spółek).
Od 1998r. - segment instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe, warranty.
Od 2002r. certyfikaty inwestycyjne „Skarbiec”.
Papiery wartościowe na giełdzie mają postać zdematerializowaną. Dopuszczenie do publicznego obrotu dokonuje się w trybie zwykłym i ofertowym.
Tryb zwykły - spółka emituje nową serię, której dotychczas nie było i oferuje ją do sprzedaży.
Kursy wahań podlegają ograniczeniom - tzw. widełki kursów.
Sesja giełdowa dzieli się na fazy.
System Warset wprowadził 4 podstawowe harmonogramy sesji:
notowania ciągłe, system notowań jednolitych ciągłych,
jednolite z 2 fixingami,
z jednym fixingiem zlikwidowane.
Do każdego przypisano poszczególne akcje i inne instrumenty. Notowania ciągłe - akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. indeks obejmuje 20 największych spółek uwzględniając kapitalizację i obroty. Z jednego sektora nie więcej niż 5 spółek. Zaliczamy tu wszystkie spółki z indeksem TECH WIG, wszystkie narodowe fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, certyfikaty i wszytskie instrumenty pochodne.
Do notowań z dwoma fixingami przypisano wszystkie pozostałe instrumenty (średniej i małej wielkości).
Notowania jednolite z dwoma fixingami - sesja rozpoczyna się o 8.30, kończy o 11.00. faza ta polega na tym, że do Warszawy spływają wszystkie zlecenia z biur maklerskich. II faza: o godz. 11.00 rozpoczyna się faza interwencji. Wszystkie sprawy bierze w swoje ręce makler specjalista, który podpisuje się pod kursem. III faza - godz. 11.15 - fixing - polega na ustaleniu kursu, opublikowaniu kursu, realizacji wszystkich zleceń złożonych w fazie przed otwarciem, które spełniają następujące warunki:
kurs określany musi zapewnić maksimum obrotów,
kurs określany musi spowodować, że zmiana w stosunku do poprzedniego była jak najmniejsza, przy czym poprzednim kursem jest kurs fixingu na zamknięcie w sesji poprzedniej.
Na fixingu realizowane są te zlecenia kupna, mające określony limit - kurs fixingu lub wyżej. Klient jest gotowy kupić po 12,50 lub 12,80 lub 13 złotych. Po cenie niższej fixingi nie są realizowane. W przypadku zleceń sprzedaży transakcje są zawierane, jeżeli w zleceniu jest minimum kurs fixingu. Wszystkie zlecenia do PKC muszą być zrealizowane.


(…)

… zleceń na następną sesję.
Zlecenia - rodzaje.
Zlecenie musi zawierać:
- numer rachunku, w przypadku zleceń na kontrakty terminowe musi mieć NIK - numer identyfikacji klienta - nadawany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
- rodzaj oferty: kupno, sprzedaż,
- nazwa papieru, kod BRE - Bank Rozwoju Eksportu,
- kontrakt terminowy FW200803,
- cena w postaci limitu ceny, górnego lub dolnego lub PKC…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz