ZMIENNOŚĆ KURSU

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZMIENNOŚĆ KURSU - strona 1 ZMIENNOŚĆ KURSU - strona 2 ZMIENNOŚĆ KURSU - strona 3

Fragment notatki:

ZMIENNOŚĆ KURSU
Analiza techniczna - metody diagnozowania (jak się kursy zachowywały w przeszłości) i prognozowania (jak się zmienią w przyszłości).
Założenia analizy technicznej:
Kt = f(Kt-1; Kt-2; Kt-3; ...) - jeżeli znamy kursy wczorajsze, przedwczorajsze, to powinniśmy umieć prognozować, jakie będą na następnej giełdzie;
Rynek dyskontuje wszystko - czynniki subiektywne, obiektywne, mikro i makroekonomiczne,
Zmienność ma charakter cykliczny - w kolejnych okresach czasu zachodzą podobne zjawiska, ale nie dokładnie takie same,
Rekompozycja szeregów czasowych - szeregi kursów można przedstawić w postaci kursów rzeczywistych: Kt; Kt-1;... ; empirycznych: Kt - Kt-1; przy pomocy stopy zwrotu Kt - Kt-1 / Kt-1*100; odchyleń od trendu t/Kt; odchyleń pewnych t/Kt; średniej kursu ^Kt / Kt.
Ustalenie elementów składowych zmienności:
stacjonarny - długookresowy - uzależniony od wzrostu wartości,
element średnio i krótkookresowy - cykle giełdowe,
wahania sezonowe, krótkookresowe.
Etapy analizy technicznej:
rozpoznanie trendów w analizowanym zakresie czasowym i podmiotowym,
ustalenie zbioru walorów wskazujących istnienie wyraźnych trendów, których charakter i kierunek zgodny jest z oczekiwaniami i preferencjami inwestora,
identyfikacja cykli giełdowych, ustalenie położenia punktów zwrotnych cykli i faz, określenie długości i amplitudy wahań,
Cykle charakteryzują się cechami morfologicznymi:
długość cyklu,
amplituda - różnica między dolnym a górnym punktem zwrotu,
położenie punktów zwrotnych,
ustalenie miejsca punktu zwrotnego - lewostronne lub prawostronne,
dynamika zwana intensywnością - relacja między długością a amplitudą,
powtarzalność co do długości faz cyklu i amplitudy,
częstotliwość - ilość cykli w dłuższym przedziale czasu.
analiza formacji - zbioru obiektów lub kształtów uwidocznionych na wykresach,
Formacja wskazujące na:
zmianę kierunku lub kontynuację cyklu fazy - wiarygodne - wymagają potwierdzenia i niewiarygodne - nie wymagają potwierdzenia; zmiany wielkości obrotów, zmiany w nastrojach graczy, zmiany na rynkach terminowych; formacji na dzień dzisiejszy jest 150,
kurs
głowa linia ramion czas
oszacowanie prawdopodobieństwa podjęcia prawidłowych decyzji (oszacowanie ryzyka),
wybór wariantów decyzyjnych na podstawie następujących kryteriów:


(…)

… hadingowe.
Zarzuty pod kątem analizy technicznej:
samospełniająca się prognoza,
nie kursy decydują o zachowaniach na giełdzie, tylko giełda decyduje o kursach,
rodzaj i skala wykresu decyduje o interpretacji,
formacje mają charakter subiektywny.
ANALIZA FUNDAMENTALNA
Kursy są funkcją wartości wewnętrznej (zdolność do tworzenia nadwyżki). Jeżeli znamy wartość powinniśmy znać kurs.
K = W - wartość / La - liczba akcji
W krótkim okresie czasu kurs nie równa się wartości.
W
K>W
N K↓
P K<W K↑
czas Na zdolność do generowania dochodów wpływa:
wielkość firmy,
wysokość kapitałów własnych, założycielskich,
zarządzanie,
lokalizacja,
co produkuje,
kadra,
sieć dystrybucji, zaopatrzenia, znak towarowy.
Są to czynniki jakościowe i ilościowe.
Do generowania dochodu służą:
analiza wskaźnikowa,
pewne relacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz