Rynki kapitałowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki kapitałowe - strona 1

Fragment notatki:

25 stron notatek na temat rynku kapitałowego. Poruszane zagadnienia to m.in.: cechy rynku pieniężnego, giełda papierów wartościowych, najważniejsze funkcje giełdy, rynek byka i rynek niedźwiedzia, instrumenty rynku kapitałowego, różne rodzaje akcji, ADR, instrumenty dłużne, bony skarbowe, weksle, instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, warranty, rodzaje zleceń w systemie WARSET, transakcje pakietowe i inne.

Rynek kapitałowy w strukturze gospodarki kapitałowej
Rynek pieniężny - cechy:
podmiotami na tym rynku są instytucje zaufania publicznego (banki) i odgrywają uprzywilejowaną rolę w systemie
przedmiotem obrotu są instrumenty pieniężne, finansowe krótkoterminowe tj. pieniądz, waluta, papiery wartościowe krótkoterminowe (weksle, bony, czeki). Przyjmuje się, że termin zapadalności instrumentów rynku pieniężnego nie przekracza roku, w przeciwieństwie do kapitałowego
transakcje mają charakter hurtowy, w przeciwieństwie do kapitałowego, gdzie transakcje mają charakter detaliczny i gdzie instrumenty są imiennie przyporządkowane
miejsce dokonywania transakcji na rynku pieniężnym - nie ma wyodrębnienia terytorialnego. Na rynku kapitałowym występuje wyodrębnienie terytorialne (giełda papierów wartościowych - instytucjonalna forma rynku kapitałowego)
Giełda papierów wartościowych (kapitałowa)
jest to zinstytucjonalizowana forma rynku
jest to pewien system transferów strumieni finansowych, czyli przekształcania strumieni krótkookresowych na długookresowe
system ten obejmuje: uczestników obrotu
instrumenty
system dokonywania transakcji
system wyceny instrumentów
podsystem realizacji transakcji
Najważniejsze funkcje giełdy
mobilizacja kapitałów (zbiera się drobne środki finansowe i zmienia się ich charakter na inwestycje) emitenci papierów wartościowych (S.A. itp.) emitując papiery wartościowe ściągają do siebie kapitał
selekcyjna - słabe spółki, które nie wykazują dobrych WF są wyceniane negatywnie i tym sposobem spółka upada lub zostaje wycofana z obrotu
regulacyjna - dzięki giełdzie następuje przepływ strumieni finansowych, które kierowane są tam, gdzie wzrastają kursy, a wycofywane z tych spółek, w których kursy spadają
rozprzestrzeniania prywatnej własności
wyceny giełdowej - giełda jest najlepszą metodą wyceny, bowiem zakłada, iż jest najbardziej zbliżona do rynku doskonałego (jeżeli wzrasta podaż, to cena spada, a cena ta to kurs papieru wartościowego)
Rynek kapitałowy i giełda jest wytworem rozwiniętej gospodarki rynkowej. Giełda obejmuje następujące elementy:
uczestników obrotu giełdowego
inwestorów długoterminowych liczy na wzrost kursów z tytułu wzrostu wartości
spekulanci (gracze giełdowi krótkookresowi) - nie orientuje się na wartość, ale na krótki okres czasu, w którym występują wahania cykliczne kursu (oscylacja)
emitenci - wszyscy ci, którzy chcą ściągnąć kapitały za pomocą emisji papieru wartościowego i dopuszczenia go do publicznego obrotu instytucje finansowe (biura maklerskie, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, powiernicze, towarzystwa leasingowe) - muszą tworzyć rezerwy w postaci papierów wartościowych

(…)


Analiza fundamentalna
Wychodzi z założenia wartości i odpowiada na pytanie: dlaczego inwestor kupuje akcje spółki, której kursy są poniżej wartości i sprzedaje akcje tych spółek, których kursy są powyżej wartości
Analiza portfelowa
To zasady doboru, weryfikacji i modyfikacji portfeli inwestycyjnych. Istotą tworzenia portfela jest chęć dywersyfikacji jego składowej - im więcej elementów, tym mniejsze…
… byka i rynek niedźwiedzia.
Są to określenia stanu rynku: byka - gdy kursy wzrastają, niedźwiedzia - gdy spadają
Gra spekulacyjna
Polegać może na:
grze na wzrost kursu - długa sprzedaż - jest grą naturalną
grze na spadek kursu - krótka sprzedaż - pożyczamy papier, sprzedajemy pożyczony papier za 120, odkupujemy za 100 i mamy zysk 20-koszty pożyczenia - ten rodzaj jest bardziej rentowny
Instrumenty…
… cykliczne i noszą nazwę gry spekulacyjnej: na krótką sprzedaż i długą. Instrumenty rynku kapitałowego można podzielić na:
dopuszczone do publicznego obrotu i niedopuszczone do publicznego obrotu
instrumenty klasyczne (akcje, obligacje) i nowoczesne (opcje, instrumenty hybrydowe)
Papiery wartościowe można podzielić na:
papiery udziałowe papiery dłużne
Instrumenty udziałowe
Jest ich kilkanaście. Najbardziej…
… wierzytelności, najczęściej dające gwarancje nabywcy, że nie zmienią się warunki nabycia instrumentu bazowego. Nabywając instrument CA-P na kurs dolara 4zł nabywa się gwarancje na zakup dolara po tej cenie, bez względu na kurs. FLOOR to to samo, tylko dotyczy sprzedaży
ETF
Są to instrumenty o charakterze indeksowym (liczone są na podstawie indeksu jakiejś giełdy - IPU). Są to zazwyczaj jednostki uczestnictwa w funduszu, gdzie zyski liczone są od zmienności instrumentu bazowego. Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne powstały już w średniowieczu. Na rynkach towarowych pojawiły się w '30. Na bankowych są znane od '40. Na kapitałowych pojawiły się w '70. Od 1998r. są notowane na WGPW. W Polsce instrumenty pochodne znane są od 1992r. i pierwsze pojawiły się na rynku bankowym, potem na międzybankowym, giełdach…
… wybieranym wg 2 kryteriów:
kapitalizacji majątku
płynności drugorzędne
groszowe - penny stock venture capital - akcje ryzykowne - spółek obarczonych dużym ryzykiem. Pojawiły się w 1948 w USA i związane są z Doliną Krzemową
akcje pracownicze - akcje dla pracowników danej firmy
Akcje mogą być dopuszczone do publicznego obrotu jeżeli spełniają kila wymogów:
zwykłe (nie uprzywilejowane)
remitent musi spełnić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz