Rynek finansowy

note /search

Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 7434

...NewConnect jest przykładem alternatywnego systemu obrotu (ASO). Rynek akcji został powołany przez GPW w sierpniu 2007r. Obecnie notowanych jest ponad 370 spółek. Giełda ustala regulamin obrotu na tym rynku. Rynek nie podlega dużej kontroli ze strony KNF. ASO przeznaczony jest dla spółek mł...

Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 8792

Test wielokrotnego wyboru u dr Wiesława Szydło WSZIB Kraków. Test zawiera 158 odpowiedzi (na 17 stronach). Dokument porusza zagadnienia takie jak: papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne, weksel, weksel trasowany, weksel in blanco, weksel handlowy, bony skarbowe, obligacje komunalne, emitent, ...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 4991

RYNEK FINANSOWY Wykład 14 .02.2011 RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY Zakres tematyczny Rynki i instrumenty Papiery wartościowe - akcja Giełdy Papiery wartościowe - obligacja Euroobligacje KDP - krótkoterminowe papiery dłużne Credit rating Fundusze inwestycyjne Fundusze kapitałowe (PE/VC) Fund...

Rynki Finansowe, Raganiewicz, testy, egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 5278
Wyświetleń: 14105

w niniejszym materiale zostały i poruszone i przedstawione przykłady liczbowe takich zagadnień jak: rynek pieniężny, transakcje międzybankowe, główni uczestnicy rynku pieniężnego, międzybankowy rynek depozytów i lokat, stawki referencyjne, cel obliczania stawek referencyjnych, rynek zbywalnych papie...

Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4354

Rynki finansowe - materiały na egzamin - dwa pliki doc z pytaniami testowymi oraz dwa pliki z omówieniem zagadnień z finansów, rynków finansowych. W sumie 25 stron materiałów. W treści notatek pojawiają się następujące zagadnienia: papiery wartościowe, rynki finansowe, instrumenty finansowe, rynek p...

Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6006

1. Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:• formalne • nieformalne• giełdowe 2. Papiery wartościowe są dokumentami:• nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe• nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe 3. Wierzytelności pieniężne to:• weksle • obligacje 4. P...

Rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 728
Wyświetleń: 8960

W pliku znajdują się pytania i odpowiedzi na egzamin. Jest ich w sumie 152 a dotyczą takich tematów jak: podział rynków, papiery wartościowe i ich cechy, wierzytelności pieniężne, cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych, weksel - jego funkcje i rodzaje, kry...

Spread between Greek and German Bonds

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek finansowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2618

spread between Greek and German Bonds during Financial Crisis 2007. Przedmiot: Financial Markets realizowany na University of Hertfordshire, United Kingdom. Był to projekt grupowy. Ocena otrzymana za projekt: 5 Task Towards the end of 2009 there h...

Rynek finansowy - opracowane pytania

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5691

Pytania na egzamin z Rynku Finansowego Zarządzanie Definicja rynku finansowego Jest to rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Obok rynku dóbr i usług oraz rynku pracy, rynek finansowy jest trzecim najważniejszym segmentem gospodarki rynkowej. Rynek finansowy odgrywa kluczo...

Rynki finansowe - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 10255

Dokument porusza zagadnienia takie jak: rynek papierów wartościowych, funkcje rynku papierów wartościowych w gospodarce rynkowej, strategie inwestowania na giełdzie, strategie inwestowania w sferze produkcji, stopa procentowa, zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji, funkcje giełdy w gospodarce ...