Rynki finansowe - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 9548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - test - strona 1 Rynki finansowe - test - strona 2 Rynki finansowe - test - strona 3

Fragment notatki:

Dokument porusza zagadnienia takie jak: rynek papierów wartościowych, funkcje rynku papierów wartościowych w gospodarce rynkowej, strategie inwestowania na giełdzie, strategie inwestowania w sferze produkcji, stopa procentowa, zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji, funkcje giełdy w gospodarce rynkowej, akcje, neutralne rozumienie ryzyka, rynek efektywny, krótka sprzedaż, akcje uprzywilejowane kumulatywne, fundamentaliści, obligacje, model Gordona, ryzyko zmiany ceny, ryzyko reinwestowania, analiza fundamentalna, analiza techniczna, rynek słabo efektywny, rynek średnio efektywny, cena nominalna,

Podkreśl prawidłowe odpowiedzi:
1. Rynek papierów wartościowych spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:
a. umożliwia przekształcenie nawet drobnych oszczędności w kapitał,
b. stwarza możliwości podjęcia ogromnych inwestycji bez wsparcia państwa, c. przyczynia się do wzrostu efektywności ogólnej gospodarki poprzez przepływ kapitału z dziedzin o niższej efektywności do dziedzin o wyższej efektywności,
d. różnicuje stopę zysku w przekroju gałęzi i branż. e. rodzi tendencje do monopolizacji gospodarki. 2. Rynek papierów wartościowych spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:
a. nie rodzi tendencji do monopolizacji gospodarki,
b. umożliwia przekształcenie nawet drobnych oszczędności w kapitał,
c. stwarza możliwości podjęcia ogromnych inwestycji bez wsparcia państwa, d. przyczynia się do wzrostu efektywności ogólnej gospodarki poprzez przepływ kapitału z dziedzin o niższej efektywności do dziedzin o wyższej efektywności,
e. różnicuje stopę zysku w przekroju gałęzi i branż. 3. Strategie inwestowania na giełdzie w porównaniu ze strategiami inwestowania w sferze produkcji charakteryzują się:
a. większym tempem realizacji /większą częstotliwością wyborów w jednostce czasu/,
b. obciążone są znacznie większym ryzykiem błędu /straty/,
c. znacznie mniejszą elastycznością /mniej wariantów wyboru/
4. Ze zmianami stopy % wiąże się ryzyko:
a. Dochodu (zmiany ceny obligacji)
b. płynności /trudności z pozbyciem się obligacji/
c. inwestycji /reinwestowania/
5. Zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji są to zlecenia:
a. z maksymalną wielkością /wolumenem/ wykonania Wmin,
b. z limitem aktywacji /LimAkt/, czyli zlecenia stop,
c. z wielkością /wolumenu/ ujawnienia /WUJ/
6. Zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji są to zlecenia:
a. z maksymalną wielkością /wolumenem/ wykonania Wmax,
b. z limitem aktywacji /LimAkt/, czyli zlecenia stop,
c. z wielkością /wolumenu/ ujawnienia /WUJ/
7. Giełda spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:
a. mobilizuje kapitał do rozwoju goposdarki,
b. umożliwia transformacje i alokacje kapitału,
c. zapewnia sprawny mechanizm rynkowej wyceny wartości spółek i kondycji gospodarki narodowej. 8. Akcja daje jej posiadaczowi prawo:
a. Do współwłasności spółki emitującej akcje,
b. Do udziału w zyskach, tzw. Prawo do dywidendy,
c. Do zakupu nowej emisji akcji, tzw. Prawo poboru,
d. Głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
e. Do udziału w masie upadłościowej spółki. 9. Neutralne rozumienie ryzyka oznacza możliwość:


(…)

…. Okres długotrwałej stagnacji notowań. 2. Rynek byka oznacza:
a. Rynek akcji na którym dominują grający na zwyżkę akcji,
b. Stan rynku w fazie szybko słabnącej spekulacji,
c. Okres długotrwałej stagnacji notowań. 3. Prawo do stałego % udziału w zyskach spółek po opodatkowaniu mogą dawać:
a. Akcje uprzywilejowane kumulatywne,
b. akcje złote,
c. akcje zwykłe,
d. akcje uprzywilejowane liczbą głosów. 4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz