Rynek finansowy - strona 2

note /search

Rynki i Instytucje Finasowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek finansowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3507

Praca dotyczy rynków i instytucji finansowych. Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: pośrednicy finansowi, funkcje pośredników w systemie finansowym, sektor finansowy, sektor niefinansowy, inwestorzy instytucjonalni, funkcje pieniądza, bimetalizm, weksel kupiecki, weksel bankowy, sy...

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 8211

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu Rynki Finansowe. Plik zawiera 11 stron i 134 opracowanych zagadnień egzaminacyjnych. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. instrumenty finansowe: akcje, obligacje korporacyjne, skarbowe, weksle, czeki, bony skarbowe, obligacje komunalne. Instru...

Rynki finansowe i finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7994

Dokument ma 30 stron i odpowiada na pytania takie jak: czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce, jakie są zalety i wady form organizacyjno - prawnych, jaką rolę w sektorze finansów publicznych w Polsce odgrywa budżet państwa, co oznacza budżet państwa de...

Akcje - funkcje i rodzaje - Akcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2324

Dokument ma objętość 2 stron w formacie doc, zawiera informacje dotyczące akcji, również wzory. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: funkcje akcji, klasyfikacje, formy pokrycia równowartości kapitału, dostępność akcji, uprawnienia przysługujące akcjonariuszom, umorzen...

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5544

opracowanie RYNKI FINANSOWE W: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH: Gospodarka: • sektor realny (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, rzeczowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych); • sektor finansowy (kreowanie, tworzenie i ruch strumieni pieniężnych). Im bardziej rozwinięta ...

Kolokwium z rynków finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6888

6-stronowy plik .docx zawiera rozwiązany test wielokrotnego wyboru z przedmiotu rynki finansowe, który prowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Test zawiera około 43 pytania pogrupowane tematycznie. Tematy jakich dotyczy to: p...

Rynek pieniężny - rynek międzybankowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3836

RYNEK PIENIĘŻNY Rynek pieniężny dostarcza kapitału krótkoterminowego na finansowanie działalności bieżącej banków, przedsiębiorstw, innych podmiotów i osób fizycznych. Rynek ten jest mechanizmem zamiany pieniądza bankowego (banków komercyjnych) na pieniądz banku centralnego. Chroni banki przed niew...

Rynki i Instytucje Finasowe - pośrednik finansowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3276

Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: pośrednicy finansowi, funkcje pośredników w systemie finansowym, sektor finansowy, sektor niefinansowy, funkcje pieniądza, bimetalizm, funkcje weksla kupieckiego, funkcje weksla bankowego, system dewizowo - złoty, płynność pieniądza, preferencja...

Analiza akcji - Analiza techniczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2016

analiza fundamentalna i techniczna, wskaźniki, model gordona, ryzyko ANALIZA AKCJI1. WSTĘP Podstawowym instrumentem rynku kapitałowego są AKCJE. Jest to papier wartościowy, emitowany przez spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki, ma on prawo do uczestniczenia w podziale c...

Rynki finansowe - dochód i ryzyko instrumentów finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3479

teoria Prof. Piotr Chrzan WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO TEORII RYNKÓW FINANSOWYCH 1.1. Istota i podział rynku finansowego 1.2. Dochód i ryzyko instrumentów finansowych 1.1. Istota i podział rynku finansowego Podstawowe podmioty gospodarki – gospodarstwa domowe – przedsiębiorstwa – jednostki administ...