Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2695
Wyświetleń: 4928
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo - strona 1 Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo - strona 2 Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo - strona 3

Fragment notatki:


RYNEK FINANSOWY Wykład 14 .02.2011 RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY Zakres tematyczny Rynki i instrumenty
Papiery wartościowe - akcja
Giełdy
Papiery wartościowe - obligacja
Euroobligacje
KDP - krótkoterminowe papiery dłużne
Credit rating
Fundusze inwestycyjne
Fundusze kapitałowe (PE/VC)
Fundusze kapitałowe Hedge Funds (HF)
Następne cudowne lata studiów CSR - Społeczna odpowiedzialności biznesu
Finansowanie ochrony środowiska
XXI Wiek na rynku finansowym Kapitalizm powszechny
Giełdy
Inwestorzy indywidualni
Asset management
Fundusze inwestycyjne
Fundusze emerytalne Dorobek rynku finansowego
Procesy: Oszczędzania, Inwestowania, Finansowania
Instytucje Instrumenty Procesy: Uniwersalne - dotyczą przede wszystkim gospodarki i społeczeństwa, a także rynku finansowego
Utrwalanie własności prywatnej
Poszerzanie wolności gospodarczej (liberalizacja)
Ale czy tak jest?
Globalizacja Informatyzacja
Demografia Konkurencja polityczno - społeczno - gospodarcza
Integracja polityczno - społeczno - gospodarcza (także Unia Walutowa)
Szczególne - dotyczą przede wszystkim rynku finansowego Standaryzacja kapitału (akcja - obligacja - giełda)
Standaryzacja ryzyka (credit - rating)
Dezintermediacja - odpośredniczenie, pozbawienie klasycznych pośredników ich funkcji
Sekurytyzacja:
Szersze znaczenie- coraz więcej transakcji jest wykonywanych za pomocą papieru wartościowego; Węższe znaczenie - zamiana aktywów na papiery wartościowe Komodyzacja - commodity - (ang.) towary; utowarowienie rynku finansowego
Ryzyko :
Wzrost ryzyka
Transfer ryzyka
Kierunek transferu ryzyka Ostateczny konsument ryzyka? Obywatel
Akcja czy obligacja?
Nie nazwa instrumentu, ale charakter transakcji i konstrukcja instrumentu rozstrzyga o poziomie ryzyka
Rynek finansowy: Rynek kapitałowy
Rynek pieniężny
Transakcje kapitałowe - kiedy termin zapadalności jest powyżej roku.
Transakcje pieniężne - kiedy termin zapadalności jest do roku
Instrument finansowy - umowa między dwoma stronami regulująca zależność finansową, w której pozostają strony umowy
Papier wartościowy

(…)

… nie wyższa niż 150% zwykłej dywidendy
Uprzywilejowanie co do dywidendy może wyłączać prawo głosu (akcja niema)
Odróżniaj:
Dzień ustalenia praw do dywidendy (kiedy mamy prawa na rachunku - trzeba min. 3 dni wcześniej kupić taki papier, bo są rozliczenia w takim terminie)
Dzień wypłaty dywidendy
Prawo poboru
Nowe emisje (wtedy to prawo się włącza)
Cel: Zachowanie dotychczasowych udziałów akcjonariusza Prawo…
… skarbowe, opcje, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, euroobligacje)
Inne papiery wartościowe:
PP (prawo poboru)
PDA (prawo do akcji)
ADR/GDR
Listy zastawne
BPW (bankowe papiery wartościowe) Papiery wartościowe - kasowe/terminowe:
Bazowe
Pochodne Rynki obrotu papierami wartościowymi:
Rynek publiczny - rynek niepubliczny
Rynek pierwotny a rynek wtórny(giełda)
Instytucje i Regulacje „Dualizm…

Makroekonomicznie: Bessa a FIO i FIZ
FIO - odkupuje jednostki uczestnictwa. Wyprzedaje akcje, aby zdobyć gotówkę na wypłaty, obniżając dalej kurs akcji
FIZ - nie odkupuje certyfikatów inwestycyjnych, nie musi więc wyprzedawać akcji i przez to obniżać ich kursu
FIZ w okresie trudnego rynku
FIZ: nie występuje fluktuacja wartości aktywów z powodu wycofywania się klientów (nieco inne ujęcie kwestii bieżącego braku…
… w sobie jednego z uprawnień - najczęściej jest to prawo głosu)
Akcja „Złota” - akcja, która zawiera nadzwyczajne uprawnienia jednego z udziałowców, które nie wynikają ze skali zaangażowania kapitałowego Penny stock (nasz odpowiednik jest niżej)
Akcje groszowe - segment akcji o niskiej wartości Np. MEWA, FON: kurs 0,01 PLN wzrost o 1 grosz = 100%!
Prywatyzacja GPW - akcje nieme - nie maja prawa głosu (forma akcji…
…, w której można się mylić i nie ponosi się odpowiedzialności
Credit rating dla POLSKI
Moody's A2 S&P's A- Fitch A- Credit rating w Polsce (International):
Bank Millenium A-
BOŚ BBB
PKN Orlen BB+
PGE BBB+
Bank Pekao A-
BRE A
Getin Bank BB
Warszawa A2 (Moody's) AAA (krajowy)
Gdańsk BBB+
Wrocław BBB+ A+
Białystok BBB A
Katowice A-
Bydgoszcz BBB A
Szczecin BBB+
Toruń (8.11.2010) BBB A
Na poziomie country level:
Orbis BBB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz