Analiza ekonomiczna - strona 15

Analiza ekonomiczna - majątek trwały - Środek trwały

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w ...

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje - podstawowe wiadomości...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Analiza ekonomiczna - podstawowe wiadomości 1. Metody analizy ekonomicznej. metoda porównań metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa pomiar produkcji zdolność produkcyjna analiza struktury asortymentowej, rytmiczno...

Analiza ekonomiczna - "Polifarb" - majątek spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: ROZDZ. 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI P OLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem...

Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - analiza sytuacyjna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Spis treści Streszczenie. Misja przedsiębiorstwa. Analiza sytuacyjna. . Sytuacja rynkowa. 3.2. Główni klienci. 3.3. Główni dostawcy. 3.4. Sytuacja w zakresie produktów. 3.4.1. Macierz BCG 3.5. Sytuacja w zakresie konkurencji. 3.6. Syt...

Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu ROA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

STOPA ZWROTU STOPA ZWROTU AKTYWÓW OGÓŁEM ROA(return on total assets) oznacza stosunek dochodu netto do aktywów ogółem. Mierzy efektywność aktywów w tworzeniu zysku. Wyrażona jest zależnością: dochód netto -- , średni stan aktywów ogółem gdzie: średni stan aktywów ogółem = (początkowy stan a. + k...

Analiza ekonomiczna - teoria - PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMIC...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJS CE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY Analiza to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe). analiza ekonomiczna - analiza sta...

Analiza ekonomiczna - test - Marża

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne Test B Pytania zwykłe: prawda fałsz Wskaźnik marży bezp. mówi nam o efektach dźwigni połączonej. Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do całości przedsiębiorstwa. Kapitał zgromadzony aktualizacji wyceny środków trwałyc...

Analiza ekonomiczna - wzory - zysk operacyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

Nazwa Oznaczenie Wzór/Definicja Jednostka Zysk Zysk operacyjny Z PLN Cena jednostkowa C PLN/szt Koszt stały K S PLN Koszt zmienny jednostkowy K Z PLN/szt Sprzedaż S PLN Ilość sprzedanego, lub wyprodukowanego towaru x szt Próg rentowności wyrażony ilościowo R x szt Próg rentownośc...

Analiza ekonomiczna firm - PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ POJĘCIE I RODZAJE ANALIZ Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczyno...

Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - Firma BUDONEX

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Wprowadzenie Firma BUDONEX powstał w styczniu 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trzech wspólników, którzy zakupili Zakład Ceramiki Budowlanej zlokalizowany w jednym z województw Polski południowo-wsch...