Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - Firma BUDONEX

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - Firma BUDONEX  - strona 1 Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - Firma BUDONEX  - strona 2 Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - Firma BUDONEX  - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Wprowadzenie Firma BUDONEX powstał w styczniu 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trzech wspólników, którzy zakupili Zakład Ceramiki Budowlanej zlokalizowany w jednym z województw Polski południowo-wschodniej.
Zakład ten zaprzestał działalności gospodarczej z powodu utraty płynności finansowej. Została ona spowodowana przede wszystkim niesolidnością dwóch głównych kontrahentów firmy, którzy nie spłacili swoich wielomiliardowych zobowiązań wobec Zakładu. Zobowiązania te wkrótce musiały zostać uznane za wierzytelności stracone.
Majątek trwały firmy BUDONEX szacuje się na 354 000 zł. Do ponownego uruchomienia produkcji niezbędna jest jednak modernizacja składników majątku trwałego firmy, a przede wszystkim wielu maszyn i urządzeń. Koszty modernizacji oszacowano na 155 000zł. Niezbędne będą również środki obrotowe, przeznaczone głównie na sfinansowanie zapasów wyrobów gotowych, towarów oraz zakup materiałów i surowców. Ponieważ wspólnicy dysponują obecnie wolnymi środkami własnymi w kwocie 60 000zł, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 100 000zł.
Historia firmy Firma BUDONEX spółka z o.o. powstała w obecnej formie prawnej w styczniu 1996 roku z zamiarem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo produkujące wyroby ceramiczne, głównie cegłę pełną i cegłę dziurawkę. Kontynuuje ona przy tym działalność swej poprzedniczki, która funkcjonowała jako spółka cywilna przez kilkadziesiąt lat. W ciągu ostatnich lat firma ta produkowała wyroby ceramiczne, wykorzystując w tym celu lokalne surowce, zresztą wysokiej jakości. Podstawowym asortymentem produkcji stały się przy tym dwa gatunki cegły: cegła pełna oraz cegła dziurawka. Firma nie stroniła również od typowej działalności handlowej, polegającej na pośrednictwie sprzedaży materiałów budowlanych.
Stale rosnący popyt na produkty firmy w połączeniu z dobrą opinią o jej wyrobach, zapewniał firmie zadowalające zyski. Niestety , w 1994roku firma utraciła płynność finansową, co stało się bezpośrednio przyczyną jej likwidacji.
Zamierzenia na przyszłość Po prawie rocznej przerwie w swojej działalności firma wymagała przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnych. W związku z tym nowi właściciele firmy postanowili przy okazji zwiększyć produktywność majątku trwałego przez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych.
Poniżej struktura majątku trwałego firmy w trzech układach:


(…)

… szacują, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą zdolność produkcyjną o ok. 30% oraz zwiększą zatrudnienie pracowników bezpośrednio produkcyjnych o ok. 15%. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie sfinansowane w 37,5% ze środków własnych. Przedstawione wyniki wskazują na wykonalność całego przedsięwzięcia
Niezaprzeczalnymi atutami firmy są:
doświadczenie właścicieli w branży
umiejętności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz