Analiza ekonomiczna firmy budowlanej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - strona 1 Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - strona 2 Analiza ekonomiczna firmy budowlanej - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: wprowadzenie, historia firmy, zamierzenia na przyszłość, cele i zasady działania firmy, analiza strategiczna metodą swot, strategiczna pozycja firmy, wdrożenie strategii, macierz bcg, opis wyrobu i procesu produkcji, technologii produkcji i jej poziom, program produkcji (zdolności produkcyjne), dostępność materiałów i surowców, majątek trwały, koszty produkcji, plan marketingowy, analiza rynku, strategia cen, strategia marketingowa, strategia dystrybucji, strategia promocji i reklamy, plan finansowy, rachunek wyników, wnioski, podstawowy cel, co robimy, gdzie to robimy, jak to zrobić, słabe strony, zagrożenia, silne strony, strategia cen, strategia marketingowa, strategia dystrybucji, analiza rynku, założenia planu marketingowego, strategia promocji i reklamy.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie Wprowadzenie Firma BUDONEX powstał w styczniu 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trzech wspólników, którzy zakupili Zakład Ceramiki Budowlanej zlokalizowany w jednym z województw Polski południowo-wschodniej.
Zakład ten zaprzestał działalności gospodarczej z powodu utraty płynności finansowej. Została ona spowodowana przede wszystkim niesolidnością dwóch głównych kontrahentów firmy, którzy nie spłacili swoich wielomiliardowych zobowiązań wobec Zakładu. Zobowiązania te wkrótce musiały zostać uznane za wierzytelności stracone.
Majątek trwały firmy BUDONEX szacuje się na 354 000 zł. Do ponownego uruchomienia produkcji niezbędna jest jednak modernizacja składników majątku trwałego firmy, a przede wszystkim wielu maszyn i urządzeń. Koszty modernizacji oszacowano na 155 000zł. Niezbędne będą również środki obrotowe, przeznaczone głównie na sfinansowanie zapasów wyrobów gotowych, towarów oraz zakup materiałów i surowców. Ponieważ wspólnicy dysponują obecnie wolnymi środkami własnymi w kwocie 60 000zł, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 100 000zł.
Historia firmy
Firma BUDONEX spółka z o.o. powstała w obecnej formie prawnej w styczniu 1996 roku z zamiarem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo produkujące wyroby ceramiczne, głównie cegłę pełną i cegłę dziurawkę. Kontynuuje ona przy tym działalność swej poprzedniczki, która funkcjonowała jako spółka cywilna przez kilkadziesiąt lat. W ciągu ostatnich lat firma ta produkowała wyroby ceramiczne, wykorzystując w tym celu lokalne surowce, zresztą wysokiej jakości. Podstawowym asortymentem produkcji stały się przy tym dwa gatunki cegły: cegła pełna oraz cegła dziurawka. Firma nie stroniła również od typowej działalności handlowej, polegającej na pośrednictwie sprzedaży materiałów budowlanych.
Stale rosnący popyt na produkty firmy w połączeniu z dobrą opinią o jej wyrobach, zapewniał firmie zadowalające zyski. Niestety , w 1994roku firma utraciła płynność finansową, co stało się bezpośrednio przyczyną jej likwidacji.
Zamierzenia na przyszłość
Po prawie rocznej przerwie w swojej działalności firma wymagała przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnych. W związku z tym nowi właściciele firmy postanowili przy okazji zwiększyć produktywność majątku trwałego przez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych.
Poniżej struktura majątku trwałego firmy w trzech układach:
stan przed realizacją inwestycji
wkład wspólników (aport rzeczowy)


(…)

… szacują, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą zdolność produkcyjną o ok. 30% oraz zwiększą zatrudnienie pracowników bezpośrednio produkcyjnych o ok. 15%. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie sfinansowane w 37,5% ze środków własnych. Przedstawione wyniki wskazują na wykonalność całego przedsięwzięcia
Niezaprzeczalnymi atutami firmy są:
doświadczenie właścicieli w branży
umiejętności…
… jest oczywiście dostosowany również do jakości i atrakcyjności wyrobu. W tej branży bowiem w parze z jakością musi iść odpowiednia cena. Firma różnicuje również warunki zapłaty w zależności od wiarygodności klienta.
Strategia marketingowa Dotychczasowe rozważania skłaniają właściciela firmy do zastosowania strategii penetracji rynku, polegającej na dostarczaniu wyrobów wysokiej jakości, odpowiadającej gustom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz