Analiza ekonomiczna - majątek trwały - Środek trwały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - majątek trwały - Środek trwały - strona 1 Analiza ekonomiczna - majątek trwały - Środek trwały - strona 2

Fragment notatki:

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w działalności.
Podmiot zadłużony w krótkim horyzoncie czasu, może mieć trudności z pokryciem bieżących zobowiązań , jeżeli większość jego środków jest „zamrożona” w m.tr.. Finansowanie m.tr. z bieżących długów łączy się z ryzykiem (najsłuszniejsza strategia polega na finansowaniu aktywów ze zobowiązań o podobnych terminach płatności).
WMT są następujące:
obrotowość majątku trwałego
przychody ze sprzedaży ------------------------------------- , majątek trwały Wsk. informujący o zdolności spółki do wykorzystania swych środków służących wytwarzaniu przychodu. Niepożądane jest nadmierna inwestowanie w majątek trwały w relacji do wartości produkcji (w wielu przypadkach bezpieczniejszą staje się sprzedaż nieefektywnych składników).
rentowność majątku trwałego
dochód netto ------------------------------------ , majątek trwały W sytuacji zadawalającej rentowności m.tr. można zwiększać zdolności produkcyjne inwestując w wyposażenie.
pokrycie długu krótkoterminowego majątkiem trwałym
majątek trwały ----------------------------------------------- , zadłużenie krótkoterminowe stosunek majątku trwałego do kapitału własnego
majątek trwały ------------------------------------- , kapitał własny Wzrost wskaźnika oznaczać może uruchomienie nieczynnych środków trwałych, następstwem czego jest wzrost kosztów ( obciążenia podatkowe, ubezpieczenia, utrzymanie i magazynowanie, podwyższenie progu rentowności).
udział kapitału stałego w finansowaniu majątku trwałego
zadłużenie długoterminowe + kapitał własny -------------------------------------------------------------- . majątek trwały Wsk. powyższy odzwierciedla granicę, do której m.tr. jest finansowany przez zobowiązania długoterminowe zarówno wierzycieli, jak i inwestorów.
B. POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MAJĄTKIEM TRWAŁYM WP. to relacja między wartością nieruchomości, urządzeń i wyposażenia a długiem długookresowym. Wyrażony jest za pomocą formuły:
majątek trwały ----------------------------------------- . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz