Analiza ekonomiczna - strona 16

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania. Celem analizy jes...

Analiza ekonomiczno-finansowa - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

W5 Analiza ekonomiczno - finansowa Analiza wycinka z historii - po dokonaniu analizy możemy sprawdzić, czy nasze oczekiwania były trafne próg rentowności / próg wyrównany - może zmieniać się na przestrzeni czasu BEP = break even point Sytuacja finansowa spółki w dużym stopniu zależy od poziomu ...

Materiały źródłowe wykorzystywane w analizie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA I. MATERIAŁY ŻRÓDŁOWE WYKORZYSTYWANE W ANALIZIE Ogół materiałów wykorzystywanych w analizie ekonomiczno-finansowej można podzielić na dwie grupy: materiały wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie, materiały zewnętrzne, informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa....

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - Raport roczny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

      Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego                   spis treści 1. Cel analizy 2. Raport roczny 3. Struktura własnościowa 4. Strategia rozwoju 5. Bilans 6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej 6b. Zestawi...

Analiza finansowa - artykuły gospodarstwa domowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Analiza finansowa Domtronik ANALIZA FINANSOWA FIRMY DOMTRONIK BILANS Lp. Składniki bilansu 31.12.2000 31.12.2001 A A KTYWA I Majątek trwały 15 492 13 727 1. Wartości niematerialne i prawne 700 676 2. Rzeczowy majątek trwały 10 163 8 548 3. Finansowy majątek trwały 455 66 4.

Analiza finansowa - firma branży komputerowej Comp - Service

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Analiza finansowa Comp - Service COMP-SERVICE Sp. z o.o. powstała w 1987 roku (wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu RH.B 55) i jest specjalistyczną firmą w branży informatycznej i telekomunikacyjnej, zatrudniającą obecnie 40 pracowników. COMP-SERVICE jest jednym z największych...

Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - analiza sytuacji finan...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

ANALIZA FINANSOWA Przedsiębiorstwo usługowe Spis treści: Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rozdział 1. Analiza sytuacji majątkowej spółki zoo. . . . . . . . 4 Analiza wykorzystania aktywów. . . . . . . . . . . . . 6 Rozdział 2 Analiza sytuacji finansowej. . . . . . . . . . . . 10 Ana...

Analiza finansowa - wskaźniki - płynność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Wskaźniki płynności finansowej Wart. Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają zobowiązania Dobre 1,5-2 złe 0,80 Wskaźnik szybki określa ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące 1,2-1,5 88% Wskaźnik zadłużenia k...

Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów Analiza rentowności jest przeprowadzana z różnych punktów widzenia i może obejmować zarówno określone rodzaje kapitałów, jak i różne wielkości wyniku, np. w literaturze ekonomicznej wyróżnia się najczęściej: rentowność kapitału całkowitego (aktywów, m...

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

ANALIZA FINANSOWA STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU Podstawowe znaczenie mają : Wsk. wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze Udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem = majątek trwały /aktywa ogółem * 100%. Udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem = rzeczowe składn...