Analiza ekonomiczna - strona 14

Analiza finansowa - opracowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

analisis - grec. rozlozenie Analiza finansowa jest pierwsza czescia analizy ekonomicznej, poczatek ma w dziennikarskiej krytyce bilansu w 2 pol.19w. Analiza rozumiana jest jako rozlozenie pewnej calosci na czesci skladowe i rozpatrywanie kazdej z nich osobno, dokonywane w procesie poznania i dzia...

Założenia dobrych metod analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

W analizie przyczynowej naszym celem jest ustalenie jakie czynniki wpywaj na zjawisko ekonomiczne, w jaki sposób i w jakim stopniu. Mona okreli istotno wpywu czynników na ksztatowane przez nie zjawiska ekonomiczne. Na podstawie analizy mona podj decyzj ostateczn lub o pogbieniu bada analitycznych, ...

Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne. Rachunek zysków i strat mona sporzdza w czterech wariantach: porównawczy i kalkulacyjny w formach: drabinkowej i tabelarycznej. Formy musz by czytelne, zalene od tego dla kogo i w jakim celu je sporzdzamy. Czytelne - eliminowa maj pozycje, ...

Analiza ekonomiczna wskaźnikowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Analiza wskanikowa. Jest najczciej stosowanym dziaem analizy ekonomicznej, bo jest to narzdzie dosy uniwersalne i proste w stosowaniu, umoliwia wysnuwanie wniosków. Zalet analizy wskanikowej jest to, e wikszo wskaników jest jakociowych, przedstawiaj relacj - mona je porównywa midzy rónymi firmami i...

Wskaniki obrotowości i rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wskaniki obrotowoci i rentownoci. Mierz efektywno dziaalnoci podmiotu gospodarczego. S to wskaniki dynamiczne, ujmuj wyniki ekonomiczne w czasie, mog uwzgldnia te stany, które jednak dotycz pojedynczych elementów budowy tego wskanika. Ws kaniki obrotowoci. Inaczej aktywnoci ze wzgldu na swoj budow...

Wskaźniki rynku kapitałowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Wskaniki rynku kapitaowego. Mona je znale w opracowaniach pod pojciem analizy fundamentalnej, która dotyczy sposobu podejcia do analizy cen akcji - przez pryzmat funkcjonowania przedsibiorstwa akcyjnego. Wskaniki owe dziel si na: u...

Ocena zagrożenia upadłości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Ocena zagroenia upadoci. Altman zbada niegdy 33 przedsibiorstwa, które zbankrutoway i 33 w dobrej kondycji finansowej, odpowiednio z podobnych bran. Z 22 wskaników wybra kilka i z nich stworzy wskanik majcy odpowiedzie na pytanie czy podmiot jest zagroony bankructwem. Globalny wskanik Altmana: Z =...

Analiza ekonomiczna - wzory - Próg rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Próg rentowności ilościowy. BEP= Ks / (cj - kzj) Próg rentowności wartościowy BEP'= BEP • cj Próg rentowności procentowy BEP”=BEP / Pm • 100% Pm -maksymalna ilość sprzedanych wyrobów Zm- zysk maksymalny przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych Zm= Pm • cj - (Ks + Pm • Kzj) Cena jednostkowa gr...

Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

SPIS TREŚCI Rozdział I 2 Wstępna analiza sytuacji firmy 2 Zestawienie analityczne struktury aktywów i pasywów - tabela i komentarz 3 Zestawienie analityczne struktury rachunku zysków i strat - tabela i komentarz 5 Rozdział II 7 Analiza wskaźnikowa 7 Wskaźniki płynności 7 Wskaźniki produktywnośc...

Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy - Aktywa obrotowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

KAPITAŁ OBROTOWY KA. stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pełni funkcję płynnej rezerwy umożliwiającej pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Utrzymywanie wysokiego poziomu ko. jest wskazane w przypadku podmiotu, który może mieć trudności z uzyskaniem pożyczki „od...