Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - analiza sytuacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - analiza sytuacyjna - strona 1 Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - analiza sytuacyjna - strona 2 Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - analiza sytuacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści Streszczenie.
Misja przedsiębiorstwa.
Analiza sytuacyjna.
. Sytuacja rynkowa.
3.2. Główni klienci.
3.3. Główni dostawcy.
3.4. Sytuacja w zakresie produktów.
3.4.1. Macierz BCG
3.5. Sytuacja w zakresie konkurencji.
3.6. Sytuacja w zakresie dystrybucji.
3.7. Opis działań marketingowych.
4. Analiza problemów i możliwości (analiza SWOT).
5. Cele rynkowe.
6. Strategia marketingowa.
6.1. Strategia produktu.
6.2. Strategia ceny.
6.3. Strategia dystrybucji.
6.4. Strategia promocji.
7. Kontrola i badania marketingowe. 8. Plan operacyjny i zakończenie. Streszczenie. „BUDMAR” Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno - handlową, zajmującą się produkcją maszyn kamieniarskich. Spółka ta rozpoczęła działalność w 1993 r. i pod obecną nazwą funkcjonuje do dziś. Założycielami jest pięciu udziałowców, którzy zakładając spółkę, wnieśli kapitał założycielski w wysokości 13 tys. Obecna wartość firmy szacowana jest w granicach 700 - 800 tys. „BUDMAR” jest jednostką prywatną działającą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy. Początkowo Spółka zatrudniała 4 pracowników oraz posiadała 3 maszyny, obecnie zatrudnia 50 osób, w tym 7 pracowników nieprodukcyjnych. W miarę upływu czasu firma ulegała ciągłej modernizacji. W 1995r. wybudowano następną halę produkcyjną znacznie większa od poprzedniej, gdzie znajduje się hala montażu i obróbki. Obserwując konkurencję spółki, zauważyć można, że nie stanowi ona większego zagrożenia dla spółki, co jest bardzo korzystne, mimo to spółka zmuszona jest do czujności i stałej obserwacji rynku, rozpoznawania potrzeb klientów, śledzenia targów, nowości i oczywiście konkurencji. „BUDMAR” ogranicza swą działalność w zakresie dystrybucji do bezpośredniej sprzedaży odbiorcom końcowym, zarówno w stosunku do odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
Podstawowy człon klientów przedsiębiorstwa stanowią odbiorcy indywidualni (80%) oraz małe (8%), średnie (7%) i duże przedsiębiorstwa (5%). „BUDMAR” ze względu na swoją silną pozycję konkurencyjną nie stosuje zbyt wielu środków promocji sprzedaży. Oferuje swoim klientom szeroki asortyment i stosunkowo niskie ceny „przebijając” w ten sposób oferty swoich konkurentów. Najistotniejszym środkiem stosowanym przez przedsiębiorstwa do promowania swoich wyrobów są targi, w których „BUDMAR” czynnie uczestniczy.


(…)

…. Każdy produkt jako instrument marketingowy posiada swój cykl życia. Philip Kotler podkreśla, że w koncepcji cyklu życia produktu są charakterystyczne 4 cechy, a mianowicie:
ograniczona żywotność produktu,
przechodzenie sprzedaży przez różne fazy,
wzrost i spadek zysków w poszczególnych fazach,
potrzeba opracowania różnych strategii marketingowych, finansowych, produkcyjnych dla poszczególnych faz życia…
… mm i boczkarka.
Wściekłe psy” to produkty schyłkowe. Są to produkty o niskim udziale w rynku i o ustabilizowanym lub spadającym popycie i sprzedaży. Jest to najgorsze położenie dla produktu, który jest rynkowo bardzo niebezpieczny dla reputacji firmy. W „BUDMARie” wściekłym psem jest piła dzieląca o 1200 mm.
„Dojne krowy” to produkty mające duży udział w rynku, ale małą dynamikę sprzedaży. Sprzedaż…

lepsze wykorzystanie zasobów
GRUDZIEŃ
wchodzenie na nowe rynki w sensie geograficznym (Pomorze)
zwiększenie bezpieczeństwa finansowego
16
Gwiazdy :
piła formatowa o 400-600 mm
boczkarka
Trudne dzieci :
brak
Wściekłe psy :
piła dzieląca o 1200 mm
Dojna krowa :
piła formatowa dwusuportowa

… jest tutaj prostota i szybkość przepływu informacji rynkowych, bezpośrednia kontrola nad zawieranymi transakcjami, możliwość szybkiej reakcji na zmianę popytu. Brak pośredników wpływa na redukcję ogólnej liczby transakcji z ostatecznym odbiorcą, co znacznie obniża koszty dystrybucji. „BUDMAR” jako „agresor” powinien odnośnie dystrybucji zdecydować o rozszerzeniu kanałów zbytu. Przykładowo kanały zbytu mogłyby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz