Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - sytuacja rynkowa, klienci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - sytuacja rynkowa, klienci - strona 1 Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - sytuacja rynkowa, klienci - strona 2 Analiza ekonomiczna - spółka produkcyjna - sytuacja rynkowa, klienci - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: streszczenie, misja przedsiębiorstwa, analiza sytuacyjna, sytuacja rynkowa, główni klienci, główni dostawcy, sytuacja w zakresie produktów, macierz BCG, sytuacja w zakresie konkurencji, sytuacja w zakresie dystrybucji, opis działań marketingowych, analiza problemów i możliwości (analiza SWOT), cele rynkowe, strategia marketingowa, strategia produktu. strategia ceny, strategia dystrybucji, strategia promocji, kontrola i badania marketingowe, plan operacyjny i zakończenie, silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, cele długookresowe, cele krótkookresowe, orientacja kosztowa. orientacja konkurencyjna, orientacja popytowa, badania marketingowe, dojne krowy, trudne dzieci, wściekłe psy, gwiazdy.

Spis treści
Streszczenie.
Misja przedsiębiorstwa.
Analiza sytuacyjna.
. Sytuacja rynkowa.
3.2. Główni klienci.
3.3. Główni dostawcy.
3.4. Sytuacja w zakresie produktów.
3.4.1. Macierz BCG
3.5. Sytuacja w zakresie konkurencji.
3.6. Sytuacja w zakresie dystrybucji.
3.7. Opis działań marketingowych.
4. Analiza problemów i możliwości (analiza SWOT).
5. Cele rynkowe.
6. Strategia marketingowa.
6.1. Strategia produktu.
6.2. Strategia ceny.
6.3. Strategia dystrybucji.
6.4. Strategia promocji.
7. Kontrola i badania marketingowe. 8. Plan operacyjny i zakończenie. Streszczenie.
„BUDMAR” Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno - handlową, zajmującą się produkcją maszyn kamieniarskich. Spółka ta rozpoczęła działalność w 1993 r. i pod obecną nazwą funkcjonuje do dziś. Założycielami jest pięciu udziałowców, którzy zakładając spółkę, wnieśli kapitał założycielski w wysokości 13 tys. Obecna wartość firmy szacowana jest w granicach 700 - 800 tys. „BUDMAR” jest jednostką prywatną działającą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy. Początkowo Spółka zatrudniała 4 pracowników oraz posiadała 3 maszyny, obecnie zatrudnia 50 osób, w tym 7 pracowników nieprodukcyjnych. W miarę upływu czasu firma ulegała ciągłej modernizacji. W 1995r. wybudowano następną halę produkcyjną znacznie większa od poprzedniej, gdzie znajduje się hala montażu i obróbki. Obserwując konkurencję spółki, zauważyć można, że nie stanowi ona większego zagrożenia dla spółki, co jest bardzo korzystne, mimo to spółka zmuszona jest do czujności i stałej obserwacji rynku, rozpoznawania potrzeb klientów, śledzenia targów, nowości i oczywiście konkurencji. „BUDMAR” ogranicza swą działalność w zakresie dystrybucji do bezpośredniej sprzedaży odbiorcom końcowym, zarówno w stosunku do odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
Podstawowy człon klientów przedsiębiorstwa stanowią odbiorcy indywidualni (80%) oraz małe (8%), średnie (7%) i duże przedsiębiorstwa (5%). „BUDMAR” ze względu na swoją silną pozycję konkurencyjną nie stosuje zbyt wielu środków promocji sprzedaży. Oferuje swoim klientom szeroki asortyment i stosunkowo niskie ceny „przebijając” w ten sposób oferty swoich konkurentów. Najistotniejszym środkiem stosowanym przez przedsiębiorstwa do promowania swoich wyrobów są targi, w których „BUDMAR” czynnie uczestniczy.


(…)

…. Każdy produkt jako instrument marketingowy posiada swój cykl życia. Philip Kotler podkreśla, że w koncepcji cyklu życia produktu są charakterystyczne 4 cechy, a mianowicie:
ograniczona żywotność produktu,
przechodzenie sprzedaży przez różne fazy,
wzrost i spadek zysków w poszczególnych fazach,
potrzeba opracowania różnych strategii marketingowych, finansowych, produkcyjnych dla poszczególnych faz życia…
… jest tutaj prostota i szybkość przepływu informacji rynkowych, bezpośrednia kontrola nad zawieranymi transakcjami, możliwość szybkiej reakcji na zmianę popytu. Brak pośredników wpływa na redukcję ogólnej liczby transakcji z ostatecznym odbiorcą, co znacznie obniża koszty dystrybucji. „BUDMAR” jako „agresor” powinien odnośnie dystrybucji zdecydować o rozszerzeniu kanałów zbytu. Przykładowo kanały zbytu mogłyby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz