Chemia - strona 9

Olejki eteryczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4970

W treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami: definicja olejków eterycznych, znaczenie dla roślin olejków eterycznych, metoda wytłaczania, enfleurage, aparat Derynga. Notatka zawiera informacje na temat: w jakich strukturach w roślinie mogą być zlokalizowane olejki eteryczne, ja...

Równowaga chemiczna- prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: Reakcje odwracalne, pojęcie równowagi dynamicznej. Prawo działania mas, stała równowagi i jej zależność od temperatury. Zależność położenia stanu równowagi od stężenia, temperatury i ciśnienia (reguła przekory). Dobór optymalnych warunków reakcji ...

Układ okresowy pierwiastków-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Układ okresowy pierwiastków. Powiązanie układu okresowego z kwantowym modelem budowy atomu. Okresy i grupy pierwiastków s, p, d i f –elektronowych. Periodyczność objętości ato...

Wiązania chemiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 966

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Elektrostatyczny charakter wiązań chemicznych. Rodzaje wiązań: jonowe, kowalencyjne, metaliczne i międzycząsteczkowe. Zarys Teorii Orbitali Molekularnych (LCAO) – orbitale σ i π wiążą...

Chemia ogólna wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Małecki
 • Chemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 8225

Mirosław Bućko, Ryszard Gajerski, Stanisław Koziński, Anna Kozłowska-Róg, Stanisław Łabuś, Andrzej Małecki, Barbara Małecka, Ryszard Mania, Marta Radecka, Małgorzata Wierzbicka, Krzysztof Wojciechowski Obliczenia w chemii ogólnej część I Podstawy teoretyczne Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Ma...

Budowa atomu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2555

BUDOWA ATOMU I UKŁAD OKRESOWY Przy omawianiu wymienionych w tytule zagadnień posłużymy się animacjami znajdującymi się na płycie I podręcznika multimedialnego pt. ”Chemia w gimnazjum” w dziale „Atom i cząsteczka”. Pojęcie atomu ulegało ewolucji od terminu o znaczeniu czysto filozoficznym, interpr...

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr Andrzej Krzykowski
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1554

Do załamania promienia świetlnego dochodzi na granicy dwóch ośrodków. Kąt zawarty między normalną do powierzchni a kierunkiem promienia nazywamy kątem padania i kątem załamania odpowiednio dla ośrodka pierwszego (przed zetknięciem promienia z granicą) oraz ośrodka drugiego. Ponadto jeśli wiązk...

Chemia - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Irena Korus
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2044

12.2012, zadania z chemii ćwiczenia 25.11.2012. "TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu ...

Alkany - Polimeryzacja

 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 6279

Jedna strona notatki na temat alkanów (przedmiot - chemia). Notatka składa się z przykładowych wzorów, np. na substytucję alkanów, polimeryzację alkenów i alkinów, izomerię, itp. Alkany - substytucja [podstawianie] z halogenami [fluorowce] H UV...

Pytania z chemii ze spoiw wapiennych, materiał na wejściówkę z laborek...

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Teresa Buczek
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2814

Pytania dotyczą spoiw wapiennych. Pytania nie zawierają odpowiedzi. Zajęcia prowadzi dr inż. Teresa Buczek. Notatka zawiera 15 pytań i zapisana jest w formacie .doc. Pytanka z chemii z laborek ze spoiw 1. Czym charakteryzują się spoiwa wapienne? 2. Od czego zależy szybkość gaszenia wapna palonego?...