Alkany - Polimeryzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 6447
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkany - Polimeryzacja - strona 1

Fragment notatki:

Jedna strona notatki na temat alkanów (przedmiot - chemia). Notatka składa się z przykładowych wzorów, np. na substytucję alkanów, polimeryzację alkenów i alkinów, izomerię, itp.

Alkany - substytucja [podstawianie] z halogenami [fluorowce]
H UV H H-C-H + Cl-Cl → H-C-H + HCl / CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl H Cl chlorometan
Alkeny, alkiny - addycja [przyłączanie, dodawanie]
Br Br
H-C=C-H + Br2 → H-C-C-H 1,1,2,2-tetrabromo-etan
Br Br Br Br
Addycja: ·wodoru, ·wody, ·halogenowodoru, ·halogenu
Alkeny, alkiny - Polimeryzacja [monomery → polimery]
H H H H kat. H H H H
C=C + C=C → H-C-C-C=C dimer etylenu
H H H H H H H
IZOMERIA
Strukturalna Przestrzenna
ŁAŃCUCHOWA: GEOMETRYCZNA:
CH3-CH2-CH2-CH3 CIS TRANS
n-butan CH3-CH-CH3 · · · ·
CH3izobutan
POŁOŻENIOWA: H H Cl H ·Podstawnika C = C C = C
CH3-CH2-CH2-Cl Cl Cl H Cl
1-chloropropan cis1,2dichloroeten trans1,2dichloroeten
CH3-CH-CH3
Cl 2-chloropropan ·Wiązania
CH2=CH-CH2-CH3
1-buten
CH3-CH=CH-CH3
2-buten
Reguła Markovnikowa Atom wodoru przyłącza się do atomu węgla
bogatszego w wodór, a pozostałe atomy lub grupy atomów do atomu
węgla uboższego w wodór.
CH3-CH2-CH=CH2 + HCl → CH3-CH2-CH-CH3
Cl 2-chlorobutan
Nomenklatura: [Alifatyczne i ich halogenopochodne]
·Ustalić najdłuższy łańcuch węglowy danej cząsteczki, stanowiący
podstawę nazwy danego związku
·Ponumerować atomy węgla tak aby suma lokantów była jak
najmniejsza. Dla związków z wiązaniem wielokrotnym numerację
należy prowadzić tak aby lokanty określające położenie wiązania
wielokrotnego były jak najniższe.
·Wymienić podstawniki w kolejności alfabetycznej poprzedzając
je lokantami i przedrostkami odliczebnikowymi [di- tri- tetra-]. Jeżeli przy danym atomie węgla określony podstawnik występuje
np. dwukrotnie to w nazwie tego związku lokant należy również
wymienić dwukrotnie.
·Najpierw halogeny [brom, jod] potem alkilowe podstawniki [etyl, metyl] ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz