Szereg homologiczny i węglowodory w transporcie morskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szereg homologiczny i węglowodory w transporcie morskim - strona 1 Szereg homologiczny i węglowodory w transporcie morskim - strona 2 Szereg homologiczny i węglowodory w transporcie morskim - strona 3

Fragment notatki:

Szereg homologiczny  CnH2n+2. Związki  należące do takiego szeregu są względem  siebie homologami różniącymi się grupą  metylową -CH2.  Szereg :   Metan (CH4): CH4,  Etan (C2H6):CH3-CH3,  Propan (C3H8): CH3-CH2-CH3,   Butan (C4H10):  CH3-CH2-CH2-CH3,  Pentan (C5H12): CH3- (CH2)3-CH3,  Heksan (C6H14): CH3-(CH2)4- CH3,  Heptan (C7H16): CH3-(CH2)5-CH3,  Oktan (C8H18): CH3-(CH2)6-CH3,  Nonan (C9H20): CH3-(CH2)7-CH3 ,  Dekan (C10H22): CH3-(CH2)8-CH3,++++  Dodekan (C12H26): CH3-(CH2)10-CH3,  Ejkozan (C20H42): CH3-(CH2)18-CH3,  Heksadekan (C16H34): CH3-(CH2)14-CH3,  Triakontan (C30H62): CH3-(CH2)28-CH3.   Izomeria - różne rozmieszczenie atomów w  cząsteczkach związków o jednakowym  składzie  chemicznym i takiej samej masie  cząsteczkowej: położeniowa- wynika z różnego  położenia wiązania podwójnego w łańcuchu  węglowym, geometryczna: Izomery mające  podstawniki po tej samej stronie nazywają się  izomerami cis, a izomery z podstawnikami po  przeciwnej stronie noszą nazwę izomerów  trans.   Węglowodory w transporcie morskim .  Podstawowy składnik ropy naftowej i  produktów jej przerobu, mają największy  udział wśród ładunków transportowanych  drogą morską. Do oceanów przedostaje się 5- 11 mln t węglowodorów rocznie. Taka znaczna  ilość zanieczyszczeń środowiska morskiego  węglowodorami jest skutkiem żeglugi morskiej  i eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej,  a głównie codziennego użytkowania statków,  które są źródłem dużej liczby niewielkich  rozlewisk. Poważne zagrożenie dla środowiska  morskiego stwarzają awarie zbiornikowców do  przewozu ropy naftowej, statków o największej  nośności. Wielkie rozlewiska olejowe, będące  następstwem katastrof zbiornikowców, są  powodem klęsk ekologicznych na obszarach  dotkniętych skutkami awarii. Ze względu na  palność oraz lotność lżejszych frakcji ropy  naftowej, które powodują powstawanie  mieszanin wybuchających, związki te są w  transporcie morskim zaliczane do materiałów. Otrzymywanie alkanów(metan).  1)  Uwodornienie  węglowodorów  nienasyconych: CH2=CH2 + H2  → CH3-CH3,  2)  W wyniku redukcji helogenopochodnych  alkanów: R-X+H2 →R-H+HX, gdzie  (X=Br,Cl,I),  3)  Z halo genoalkanów w reakcji  z sodem: 2R-X+2Na →R-R+2NaX,   4)  Przez ogrzewanie soli kwasów  karboksylowych z wodorotlenkami metali  alkalicznych. Np.  CH3COONa+NaOH →(temp)CH4+Na2 CO3.  Otrzymywanie alkinów(acetylenu) .  1) reakcja węglika wapnia(karbidu) z wodą:  CaO+3C →(2tysoC)→CaC2+CO; CaC2+2H2O  →HC≡CH{acetylen }+Ca(OH)2. 2)Termiczny  rozkład metanu w temp1500:  2CH4 →HC≡CH+3H2, 3) Przyłączenie  fluorowca do alkenu, a następnie odszczepienie 

(…)

…-C≡C-H.
Właściwości chem chlorku winylu:
najprostsza chloropochodna alifatycznych,
łatwopolimeryzuje, monomer lub komonomer
do otrzymywania polimerów.
Właściwości chemiczne benzenu. Z wodą i
alkoholem etylowym tworzy azeotrop
trójskładnikowy, Cząsteczka benzenu: (C6H6):
6 atomów węgla, tworzące pierścień
karbocykliczny i 6 wodoru. Cząsteczka jest
płaska, atomy C(hybrydyzacja sp2) leżą w
narożach…
… reakcji
Friedla-Craftsa polegającej na alkilowaniu
pierścienia benzenowego w obecności chlorku
glinu jako katalizatora.
Otrzymywanie chlorku
winylu( chloroetenu):
1)
przyłączanie HCl do acetylenu: H-C≡CH+HCl → >C=C< (tam są 3H i 1 Cl), 2)
krakowanie: ClCH2CH2Cl→CH2=CHCl+HCl.,
3) termiczny rozkład 1,2-dichloroetanu (DCE).
2)
Reguła Markownikowa- Dotyczy
przyłączania cząsteczki niesymetrycznej do
wiązania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz