Chemia - strona 10

Wyznaczanie wydajności prądowej procesu elektrolizy oraz grubość powło...

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Jan Guzik
 • Chemia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 7553

Sprawozdanie zawiera część teoretyczną w której poruszane są takie zagadnienia jak: elektroliza, Pierwsze prawo Faradaya (pierwsze prawo elektrolizy), Drugie prawo Faradaya (drugie prawo elektrolizy), Powłoki galwaniczne, Powłoki elektrolityczne, Powłoki chemiczne (bezprądowe), Powłoki konwersyjne,...

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Jan Guzik
 • Chemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 12201

Poza częścią teoretyczną zawarte są wyniki z badań oraz wnioski. Wydział: Mechaniczny Ćwiczenia laboratoryjne z chemii Grupa:B3 Semestr: II Kierunek: mgr Ćwiczenie nr: 2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła Zespół:2 Borysławski Łukasz Jędrzejewski Mariusz Kiraga Paweł 1. Wstęp teoretyczn...

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

TLENOWCE   pierwiastki  szóstej  grupy  głównej.  Wraz  ze  wzrostem  masy  atomowej  słabnie  ich  charakter  niemetaliczny.  Tlen  i  siarka są  niemetalami, selen  i  tellur  pierwiastkami  przejściowymi,  a  polon metalem. W związkach występują na -2, +4 i +6 stopniu utlenienia (prócz tlenu, ...

Związki kompleksowe/koordynacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1561

ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE (KOMPLEKSOWE ) Pojęcia podstawowe i definicje Wiązanie koordynacyjne jest szczególnym przypadkiem wiązania atomowego (kowalencyjnego) . Pojedyncze wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem σ , ale mechanizm jego powstawania między atomami A i B w cząsteczce lub jonie jest nieco...

Elementy symetrii w chemii - Prostopadłość - płaszczyzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1498

III. ELEMENTY SYMETRII W CHEMII. SYMETRIA WYBRANYCH CZĄSTECZEK Symetrycznym nazywamy każdy obiekt , którego nie można odróżnić od jego odwzorowania na płaszczyźnie lub w przestrzeni w wyniku operacji symetrii . Innymi słowy , obiekt symetryczny i jego o dwzorowanie dokładnie pokrywają się, czyli są...

Teoria pasmowa ciała stałego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2436

METALE i PÓŁPRZEWODNIKI O właściwościach elektrycznych metali decydują zdelokalizowane elektrony walencyjne s i p , a w przypadku metali przejściowych (tj. pierwiastków rodzin bloku d ) również elektrony d . W bardzo niskich temperaturach, zwykle rzędu kilku K, niektóre metale osiągają stan nadpr...

Chemia - działanie 2kc

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Kwas bursztynowy i kwas fumarowy — substancje naturalnie występujące w każdej żywej komórce, odpowiedzialne między innymi za procesy energetyczne, biorące udział w procesie pozyskiwania energii dla wszystkich przemian chemicznych zachodzących w organizmie, a od ich stężenia zależy efektywność...

Atom, powłoki, podpowłoki, orbitale-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1106

Atom składa się z trzech podstawowych części: Protony: są to cząstki elementarne posiadające jednostkowy ładunek dodatni +1 Neutrony: są to cząstki elementarne nie posiadające ładunku Elektrony: są to cząstki elementarne posiadające j...

Struktura cieczy, gazów, ciał stałych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309

Struktura cieczy, gazów, ciał stałych Stany skupienia: Zmiana energii przy przechodzeniu substancji ze stanu stałego w ciekły i gazowy: Gazy: gazami nazywamy substancje, które nie mają określonego kształtu ani objętości, lecz przyjmują kształt i objętość zbiornika, w którym się znajdują. Dążąc do...

Elementy krystalografii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 833

Elementy krystalografii (dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej) Kryształy wykazują ciekawą właściwość, tzw. anizotropię, polegającą na uzależnien...