Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 12201
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie współczynnika załamania światła - strona 1

Fragment notatki:

Poza częścią teoretyczną zawarte są wyniki z badań oraz wnioski.


Wydział: Mechaniczny
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii
Grupa:B3
Semestr: II
Kierunek: mgr
Ćwiczenie nr: 2
Wyznaczanie współczynnika załamania światła
Zespół:2
Borysławski Łukasz
Jędrzejewski Mariusz
Kiraga Paweł
1. Wstęp teoretyczny
Współczynnik załamania światła jest miarą określaną stosunkiem wartości sinusów kątów padania α i załamania β światła na granicy faz dwóch ośrodków o różne j gęstości optycznej. Często jest on również określany jako stosunek wartości prędkości w ośrodku, z którego światło wychodzi do wartości prędkości światła w ośrodku, do którego światło wchodzi.
Ćwiczenie wykonuje się na refraktometrze Abbego. Roztwór wzorcowy nanosi się między górny i dolny pryzmat refraktometru, dociska się pryzmaty. Po skierowaniu w stronę światła należy delikatnie pokręcić lewe pokrętło tak, aby patrząc w okular widzieć jasne i ciemne pole. Następnie pokrętłem kompensacji rozszczepienia światła trzeba doprowadzić do ostrej granicy między polem jasnym i ciemnym. Lewym pokrętłem doprowadzamy do granicę pól na przecięcie ukośnych linii i odczytujemy wartość współczynnika załamania światła n ze skali na zielonym polu. Próbę należy wykonać dwukrotnie dla każdej próbki.
2. Wyniki pomiarów, obserwacje, schemat stanowiska, wykresy
Nr roztworu
Skład procentowy
(% glikolu etylenowego)
Wartość n
Średnia wartość n
1
2
3
1
100%HOCH2CH2OH
1,43
1,430
1,430
2
85%HOCH2CH2OH+15%H2O
1,417
1,417
1,417
3
70%HOCH2CH2OH+30%H2O
1,403
1,403
1,403
4
50%HOCH2CH2OH+50%H2O
1,383
1,383
1,383
5
30%HOCH2CH2OH+70%H2O
1,362
1,363
1,3625
6
15%HOCH2CH2OH+85%H2O
1,348
1,348
1,348
7
100%H2O
1,334
1,334
1,334
A
1,374
1,373
1,3735
Dla próbki A wynika ze wzoru prostej, że zawiera roztwór 39,6% HOCH2CH2OH i 60,4% H2O.
3.Wnioski
-krzywa wzorcowa współczynnika załamania światła dla różnych stężeń roztworu ma charakterystykę liniową
-na podstawie krzywej wzorcowej danego roztworu można określić nieznane stężenie danego roztworu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz