Skrypt do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt do egzaminu - strona 1 Skrypt do egzaminu - strona 2 Skrypt do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


TLENOWCE   pierwiastki  szóstej  grupy  głównej.  Wraz  ze  wzrostem  masy  atomowej  słabnie  ich  charakter  niemetaliczny.  Tlen  i  siarka są  niemetalami, selen  i  tellur  pierwiastkami  przejściowymi,  a  polon metalem. W związkach występują na -2, +4 i +6 stopniu utlenienia (prócz tlenu, który zawsze  jest -2, i wyjątkowo w nadtlenkach -1; jedynie w związku z fluorem przyjmuje wartościowość +2 w  fluorku  tlenu  OF2).  Wszystkie  występują  w przyrodzie  w stanie  wolnym  i w związkach,  w ilościach  malejących  wraz  ze  wzrostem  masy  atomowej.  Są  dość  silnymi  utleniaczami,  najsilniejszym  jest  oczywiście tlen, który ze względu na swą elektroujemność tworzy tlenki z pozostałymi pierwiastkami  tej grupy. Tworzą  kwasy tlenowe H2XO3 i  H2XO4  oraz wodorki o charakterze kwaśnym H2X. Tlen i  siarka  w  swych  związkach  biorą  udział  w  tworzeniu  wiązań  podwójnych  -  np.  grupy  karbonylowe  C=O i C=S.  TLEN  Tlen O2 jest paramagnetyczny (patrz też) ze względu na obecność niesparowanych elektronów  na dwóch antywiążących orbitalach cząsteczkowych. Odmiana alotropowa O3 - ozon właściwości tych  już  nie  ma.  Jego  niezwykle  wysoka  elektroujemność  powoduje,  że  łączy  się  prawie  ze  wszystkimi  pierwiastkami, tworząc odpowiednie tlenki, zarówno  zasadowe jak i kwasowe. Jedynie z bardziej od  siebie  ujemnym  fluorem  tworzy  nie  tlenek  fluoru  a  fluorek  tlenu  (O2+).  W  temperaturze  pokojowej  reaguje  z  niewieloma  pierwiastkami  (litowce,  fosfor),  lecz  w  temperaturze  podwyższonej  utlenia  praktycznie wszystko (do wyjątków należy platyna i fluor), a ponieważ reakcje przyłączania tlenu są  egzoenergetyczne,  wytworzone  w  czasie  reakcji  ciepło  podtrzymuje  przebieg  reakcji  (spalanie)  a  często  nawet  przyspiesza  lawinowo  (wybuch).  W  połączeniach  z  wodorem  różnica  w  wartościach  elektroujemności (2,2 i 3,5) nie powoduje powstawania wiązania jonowego (woda dysocjuje zaledwie  w 0,0000002%).  Jeżeli  jednak  grupa  wodorotlenowa  przyłączona  jest  do  atomu  niemetalu  o dość  wysokiej  elektroujemności  (elektroujemność  2-3),  to  powoduje  to  zwiększoną  polaryzację  wiązania  O–H i związki takie wykazują charakter kwasów, na ogół silnych (np. HNO3  o strukturze H–O–NO2  czy   H2SO4  o  strukturze  (H–O–SO2–O–H).  Jeżeli  natomiast  grupa  OH  połączona  jest  w związku  z atomem  metalu  (elektroujemność  1-1,5)  wiązanie  metal-tlen  ma  wybitnie  jonowy  charakter  i 

(…)

… pierścieni i łańcuchów (chemia organiczna); tworzy duża grupę
kwasów, głównie organicznych i innych zw. Organicznych. Krzem: mało trwałe wiązania Si-Si; Krzem
i jego związki są na ogół mało reaktywne; ma właściwości półprzewodnikowe; Podobieństwa: niemetale,
własności kwasowe.
Komentarz [SDW3]: dopraco
wać
ZASADY LEWISA – woda, amoniak, tlenek węgla, siarkowodór.
WIĄZANIE SIGMA I PI Sigma – pojedyncze…
…-, wszystkie zasady wg teorii klasycznej.
FLUOR A FLUOROWCE Podobieństwa: Silnie elektroujemne niemetale o silnych właściwościach
utleniających, bardzo reaktywne. Tworzą związki z praktycznie wszystkimi pierwiastkami. Odgrywają
znaczącą rolę także w chemii organicznej. W przyrodzie występują jedynie w postaci związków. W stanie
pierwiastkowym występują w postaci cząsteczek dwuatomowych. Różnice: fluor występuje…
… pobierają go z białkami innych zwierząt. Po obumarciu
roślin i zwierząt zawarte w nich białka są rozkładane do jonów amonowych (amonifikacja) lub utleniane
w procesie nitryfikacji przez bakterie nitryfikujące do przyswajalnych przez rośliny azotanów. Taki sam
proces ma miejsce w przypadku mocznika lub kwasu moczowego, wydalanych przez zwierzęta w wyniku
przemiany białek. Powstałe jony amonowe są ponownie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz