Chemia analityczna - strona 7

Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) ALKACYMETRIA 7. 3 3 1. 50,00 cm roztworu NaOH o stęŜeniu 0,1000 mol/dm miareczkowano kwasem solnym o stęŜeniu 0,1020 mol/dm3. Wobec którego ze wskaźników prowadzono miareczkowanie, j...

Redoksymetria - omówienie - Wzór Nernsta

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2247

Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) 9. REDOKSYMETRIA 1. Wzór Nernsta. Krzywe miareczkowania redoks. Kierunek reakcji redoks. Wskaźniki. 2. Jak zmieni się

Miareczkowanie kompleksometryczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Chemia Analityczna - Ćwiczenia (CHC0143C) Temat 5: MIARECZKOWANIE KOMPLEKSOMETRYCZNE 1. 2. W roztworze o pH=4,00 (logα4=–8,44) oblicz: a) [Ni2+], jeŜeli analityczne stęŜenie niklu cNi wynosi 1,00×10–3 a całkowite (analityczne) stęŜenie niesko...

Miareczkowanie strąceniowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

Chemia Analityczna – ćwiczenia (CHC0143c) Temat 6: MIARECZKOWANIE STRĄCENIOWE, WPŁYW KOMPLEKSOWANIA NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW 1. Krzywa miareczkowania strąceniowego na przykładzie miareczkowania jonów X− za pomocą AgNO3. 3 2. 50,00 cm...

Podstawowe oceny statycznej wyników analitycznych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

8. Miano kwasu solnego oznaczało 6 studentów metodą jodometryczną. Otrzymano następujące wyniki: 0,1101M; 0,1234M; 0,1167M; 0,1156M; 0,1256M; 0,1136M. Rzeczywiste miano kwasu solnego jest równe 0,1167M. Ile wynosi średnia oznaczenia, mediana...

Chemia analityczna - pytania na egzamin - dokładność, precyzja, granic...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

Pytania do egzaminu z chemii analitycznej+ odpowiedzi z notatek z wykładu. Wyjaśnij pojęcia: dokładność, precyzja, granica wykrywalności, składnik śladowy, analit. Dokładność- bliskość wyniku pomiaru, bądź średniej otrzymanej z wyników pomiarowych do wyniku prawdziwego, lub akceptowanego jako praw...

Zadania z poprawy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Alicja Boryło
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Analityczna kolo   Oblicz, jaki będzie potencjał roztworu po dodaniu do 40 ml soli Fe(II) o stężeniu 0,1 M 36 ml oraz  67 ml roztworu nadmanganianu potasu o stężeniu 0,01 M ( E0 MnO4-/Mn2+ =1,510 V; E0  Fe2/Fe3+ =0,771 V). 2. O ile jednostek zmieni się pH nasyconego roztworu Bi(OH)3, jeżeli po do...

Chemia analityczna - egzamin 3

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. 2. Odczynniki I, II i III grupy kationów.  ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...

Chemia analityczna - zadania - stężenie molowe

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Zadania 1. Oblicz stężenie molowe 96% kw siarkowego o gęstości 1,84 g/cm3 (M= 98 g/mol) 2. 0,01 M roztwór soli MX (soli słabej zasady)  wykazuje pH=5,0  Oblicz stałą dysocjacji (...

Chemia analityczna pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

1)ze w wzgledu na tym reakcji zachodzacej podczas miareczkowania, pomiedzy substancja  oznaczona a roztworem titranta, metody miareczkowe dzielimy na:  A) Kompleksometryczne B) Redoksymetryczne C)Alkacymetryczne D)Arganometryczne(chyba to...