chemia analityczna pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia analityczna pytania z egzaminu - strona 1 chemia analityczna pytania z egzaminu - strona 2 chemia analityczna pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


1)ze w wzgledu na tym reakcji zachodzacej podczas miareczkowania, pomiedzy substancja  oznaczona a roztworem titranta, metody miareczkowe dzielimy na:  A) Kompleksometryczne B) Redoksymetryczne C)Alkacymetryczne D)Arganometryczne(chyba to tak się pisze) 2)jak zachowuje sie chlorek ołowiu(II) w stężonym kwasie solnym Powstaje kompleks :  PbCl2 + HCl = H[PbCl3]  3)w jaki sposob mozna odzielisc osad AgCl od Hg2Cl2  AgCl rozpuszcza się w amoniaku tworząc kompleks AgCl + 2(NH3*H2O) = [Ag(NH3)2]Cl + 2 H2O Pod wpływem amoniaku wydziela się metaliczna rtęć i osad czarnieje Hg2Cl2+ 2 (NH3*H2O)= HgNH2Cl + Hg+ NH4+ + Cl- + 2H2O 4)  w jakich przypadkach roztworo soli ma odczyn a) obojetny b) kwasny c) zasadowy  a) Mocny kwas + mocna zasada b) mocny kwas + słaba zasada c)słaby kwas + mocna zasada 5) jony Pb2+ w reakcji z joanmi jodokowymi wtrącaja osad PbI2 o barwie żółtej ktory JEST  rozpuszczalny w nadamiarze jodków.  6)Siarczek niklu z wodą królewską    3NiS + 2 HNO3 + 8 HCl =3NiCl2 + 2NO + 3S + 4 H2O 7)reakcja rozpuszczania osadu zawierajacego chlorek amidortęciowy i rtęć metaliczna w  wodzie królewskiej  1)2HgNH2Cl + 6Cl- + 2NO3 - + 4H+ = 2[HgCl4]2- + N2 + 2NO + 4H2O ñ 2) 3Hg + 2NO3 - + 12Cl- + 8H+ = 3[HgCl4]2- + 2NO + 4H2O 8) Napisz reakcje wykrywania w roztworze a) Mn2+ w postaci MnO4 2- b) Co2+ w  obecnosci Fe3+ w postaci Co(SCN)4        a) Mn+ + 5PbO2 + 4 H+ = MnO4- + 5 Pb2+ + 5H2O        b) Co2+ + 4 SCN- = [Co(SCN)4]2-           Gdy w reakcji przeszkadzają jony żelaza Fe3+ maskują(czerwone zabarwienie) jony kobaltu  należy do roztworu dodać rozwór fluorku sodu lub amonu przechodzi on w stały anion [FeF6]3-  6 F- + Fe 3+ = [FeF6]3-  9) uzupłenij równanie reakcj w oparciu o równania połówkowe i H+ +Cr2O7 2-  =Cl2 + ......+H20                  6e +  14H+  Cr2O72- =  Cl2 + 2Cr3+  + 7H2O 10) uszereguj wielkość błędu(od najwiekszego do najmniejszego) popełnianego podczas 5- krotnego , 25-krotnego i 75-krotnego rozcieńczania probki przy uzyciu tej samej pipety  75 25 5 11) wymien 3 najwazniejsze kryteria oceny wynikow w analizcie sladowej oraz  jakosci metod analitycznych  -precyzja-dokładność-ślepa próba 12) Co to jest dokladnosc metody analitycznej  jest to stopień zgodności pomiędzy wynikiem a wartością prawdziwą 13) w jakich frakcjach chemicznych znanych wowczas pierwiastkow Maria sklodowska  poszukiwala polonu i radu w trakcie analizy chemicznej blendy smolistej(ruda uranu)?  Dla polonu Siarczek bizmutu , dla radu chlorek baru

(…)

…+ OH- = 8[Zn(OH)4]2- + 3 NH3
22)ktore kationy reaguja z nadmiarem zasady
Cu,Cd,Co,Zn,Ni
23)krzywa miareczkowania jest to matematyczno graficzna
24)mianowanie kwasu za pomocą boraksu
25)Dla odchylenia standardowego była tam precyzja :P
26)Posrednie miareczkowanie manganu tiosiarczanem
27) MnO4- +5 e+ 8H+ = Mn2+ + 4 H2O
24)2I-= I2 + 2e
25)I2 +2e = 2I26)2S2O32- = S4O62- + 2e

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz