chemia nieorganiczna - reakcje charakterystyczne kationów 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3843
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia nieorganiczna - reakcje  charakterystyczne kationów 3 - strona 1 chemia nieorganiczna - reakcje  charakterystyczne kationów 3 - strona 2 chemia nieorganiczna - reakcje  charakterystyczne kationów 3 - strona 3

Fragment notatki:

CHEMIA NIEORGANICZNA
Kurs CHC 0132l
WYBRANE REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONÓW GRUPY IIIa
Cu2+ , Bi3+ , Hg2+ , Cd2+
I. MIEDŹ, Cu
Miedź w suchym powietrzu nie zmienia się, w obecności wilgoci i CO2 pokrywa się warstwą
zasadowych węglanów o zabarwieniu zielonym (patyna). W szeregu napięciowym metali znajduje się
na prawo od wodoru. Miedź nie roztwarza się w HCl i w rozcieńczonym H2SO4 oraz nie wypiera
wodoru z kwasów. Najlepiej roztwarza się w rozcieńczonym HNO3 na gorąco:
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Stężony H2SO4, po ogrzaniu roztwarza miedź z wydzieleniem SO2:
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU Cu2+
1. Reakcja kationu Cu2+ z AKT
Cu2+ + S2- = CuS
Osad CuS nie roztwarza się w HCl, lecz roztwarza się w rozcieńczonym HNO3 na gorąco:
3CuS + 2NO3 + 8H+ = 3Cu + 3S + 2NO + 4H2O
2. Reakcja kationu Cu2+ z nadmiarem amoniaku
2Cu2+ + 2SO42- + 2(NH3 H2O) = [Cu2(OH)2]SO4 + 2NH4+ + SO42[Cu2(OH)2 ]SO4 + 8(NH3 H2O) = 2[Cu(NH3)4]2+ + SO42- + 2OH- + 8H2O
3. Reakcja kationu Cu2+ z (NH4)2Hg(SCN)4
Cu2+ + [Hg(SCN)4]2- = Cu[Hg(SCN)4]
4. Reakcja kationu Cu2+ z K4[Fe(CN)6]
2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- =
Cu2[Fe(CN)6]
W roztworach rozcieńczonych miedzi roztwór zabarwia się na czerwono, a przy większych stężeniach
miedzi wytrąca się czerwono-brunatny osad. Reakcja ta jest bardziej czuła niż reakcja jonów Cu2+ z
amoniakiem.
1
II. KADM, Cd
Kadm należy do metali nieszlachetnych i z rozcieńczonych kwasów HCl oraz H2SO4 wypiera wodór:
Cd
+ 2H+ = Cd2+ + H2.
Kadm najlepiej roztwarza się w rozcieńczonym HNO3 na gorąco:
3Cd + 8HNO3 = 3Cd(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU Cd2+
1. Reakcja kationu Cd2+ z AKT
Cd2+ + S2- = CdS
1.1 Roztwarzanie wytrąconego osadu w stężonym HCl (co najmniej 6M)
CdS
+ 4Cl- = [CdCl4]2- + S2-
2. Reakcja kationu Cd2+ z NaOH
Cd2+ + 2OH- = Cd(OH)2
Osad ten nie roztwarza się w nadmiarze NaOH.
2.1.Roztwarzanie wytrąconego osadu w amoniaku
Cd(OH)2 + 4(NH3 H2O) = [Cd(NH3)4]2+ + 2OH- + 4H2O
3. Reakcja kationu Cd2+ z nadmiarem amoniaku
Cd2+ + 2(NH3 H2O) = Cd(OH)2 + 2NH4+
Cd(OH)2 + 4(NH3 H2O)
= [Cd(NH3)4]2+
2
+ 2OH-
+ 4H2O
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONU Hg2+
1. Reakcja kationu Hg2+ z AKT
Podczas wytrącania siarczku rtęci(II) za pomocą AKT na gorąco, wytrącić się może najpierw biały,
przechodzący w żółty i ceglasty, a wreszcie czarny osad HgS. Te barwne osady to sole podwójne
rtęci(II), HgCl2 oraz HgS połączone w różnych stosunkach.
Hg2+ + S2- = HgS
HgS należy do najtrudniej rozpuszczalnych osadów jakie znamy i roztwarza się w wodzie
królewskiej:
3HgS + 12Cl- + 2NO3- + 8H+ = 3HgCl42- + 2NO + 4H2O + 3S
2. Reakcja kationu Hg2+ z nadmiarem KI
Hg2+ + 2I- = HgI2
HgI2 + 2I- = [HgI4]23. Redukcja związków rtęci(II) za pomocą SnCl2
2Hg2+ + Sn2+ + 8Cl- = Hg2Cl2
Hg2Cl2 + Sn2+ + 4Cl- = 2Hg
+ SnCl62+ SnCl62-
4. Redukcja związków Hg(II) na płytce miedzianej
Cu + Hg2+ = Cu2+ + Hg
Wykonanie: płytkę miedzianą (może być moneta 1,2,5 –groszowa) starannie przemytą roztworem
amoniaku, a następnie wodą destylowaną ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz