Chemia analityczna - strona 6

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Ka jest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowied...

Pojęcia z chemii analitycznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1428

Dyfuzja Wirowa - wynika z występowania wielu możliwych torów „strumienia” fazy ruchomej pomiędzy drobinami fazy stałej wypełniającej kolumnę i dyfuzji substancji pomiędzy tymi torami, a także dyfuzji do „martwych” - statycznych mikro-objętości fazy ruchomej immobilizowanych w porach wypełnienia. Mia...

Chemia analityczna - wykład - Dyfuzja podłużna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

Dyfuzja podłużna - dyfuzja liniowa wzdłuż osi kolumny, poszerza pasmo docierające do detektora, na skutek migracji dyfuzyjnej cząstek od punktu o największym stężeniu substancji rozdzielanej, do jego czoła i części kończącej. Klucz elektr...

Chemia analityczna - wykład -metody wagowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Kajest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowiedn...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

W jaki sposób powstaje widmo oscylacyjne? Widmo oscylacyjne powstaje w wyniku wzbudzenia energetycznych stanów oscylacyjnych cząsteczki odpowiednim kwantem promieniowania El-mag. Cząsteczka przebywa we wzbudzonym stanie oscylacyjnym niezwykle krótko, po czym wyemitowuje pochłonięty kwant. Znając in...

Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałó...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w ro...

Wykład - chemia analityczna teoria

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta – dokładne ustalanie stężenia titranta z użyciem substancji podstawowej. Buforem pH i buforem potencjału – roztwór słabego kwasu i słabej soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniające się przy rozcieńczaniu i dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów lub...

Chemia analityczna - egzamin opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 707

CHEMIA ANALITYCZNA EGZAMIN prof. Żyrnickiego W-3 PWr semestr letni 2009/2010 Opracowała Katarzyna Eckert ICiP Korekta Mateusz Jasik BT Wykład 1. Chemia analityczna Nauka o badaniu składu ilościowego i jakościowego substancji, ob...

Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1799

Chemia Analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) masy wynosił 45,0%. Obliczyć procentową zawartość dwutlenku krzemu w pierwotnej próbce. (44,32%) ANALIZA WAGOWA 1. OdwaŜkę 0,5280 g substancji zawierającej miedź roztworzono, a miedź oznaczono wagowo w postaci CuSCN. Jaka była procentowa zawartoś...

Chemia analityczna – ćwiczenia - stężenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Chemia analityczna – ćwiczenia (CHC0143c) SPOSOBY WYRAśANIA STĘśEŃ, PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW O OKREŚLONYM STĘśENIU 1. Jaka objętość 18,0 M roztworu KOH potrzebna jest do przygotowania 5,00 dm3 roztworu zasady o stęŜeniu 0,500 mol/dm...