Dendrometria - strona 2

note /search

Obliczanie miąższości metodą Borowskiego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4179

Obliczanie przyrostu miąższości drzewostanu za pomocą drzew próbnych metodą M. BOROWSKIEGO Na podstawie analizy krzywej frekwencji stopni pierśnic (wieloboku liczebności) dobiera się liczbę drzew próbnych reprezentujących poszczególn...

Niedostosowanie wzoru kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

10. NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU POPRZECZNYM. Przekrój poprzeczny strzały określa się najczęściej wzorem na pole koła. Tymczasem przekroje te odbiegają od kołowego. Świadczą o tym wyniki badań nad cechami kształtu przekroju poprzecznego strzały. Bardzo nieregularne są szczeg...

Pomiar miąższości drzewa leżącego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1953

Pomiar miąższości drzewa leżącego PIEŃ I STRZAŁA Pień - fragment nadziemnej części drzewa. Oś morfologiczna - linia przechodząca wzdłuż pnia, przez środek rdzenia. Strzała - pień, w którym możliwe jest prześledzenie osi morfologicznej od podstawy do wierzchołka (świerk, sosna, jodła, modrzew). Z ...

Przyczyny niedokładnosci określania miąższości

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

PRZYCZYNY NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA MIĄŻSZOŚCI WZORAMI DENDROMETRYCZNYMI NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU PODŁUŻNYM: Błąd zależy od wykł. kształtu (strzała), stosunku średnicy górnej do dolnej (część strzały) i rozbieżności między krzywą morf. strzały a tworzącą

Sposoby określania parametru kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

SPOSOBY OKREŚLANIA PARAMETRU KSZTAŁTU: sposób Grochowskiego d x - grubość odpowiadająca przekrojowi przeciętnemu. r - wykładnik kształtu określony sposobem Grochowskiego. sposób Bruchwalda r - wykładnik kształtu określony sposobem Bruchwalda Bryła równoważna strzale BRYŁA RÓWNOWAŻNA STRZALE - br...

Określanie miąższości strzał i ich części

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2835

OKREŚLANIE MIĄŻSZOŚCI STRZAŁ I CZĘŚCI STRZAŁ Służą do tego wzory dendrometryczne zwykłe i sekcyjne. Wzory zwykłe Wyprowadza się je z zależności między polem przekroju bryły (g) i jego odległością od podstawy (x): Jeżeli długość bryły wynosi l, to: Z powyższego wzoru można opracować wiele wzorów ...

Wpływ błędów pomariowych na błąd miąższości drzewa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1547

WPŁYW BŁĘDÓW POMIAROWYCH NA BŁĄD MIĄŻSZOŚCI DRZEWA . Przyczyną błędów określania miąższości strzał są błędy pomiarowe. Popełnia się je przy pomiarze długości, grubości i obwodu co wynika z niedokładności przyrządów i niedokładnego wykonywania pomiarów . szczególnej staranności wymaga pomiar grubośc...

Wyznaczanie kształtu wykładnika i parametru dla strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2163

SPOSOBY WYZNACZANIA WYKŁADNIKA KSZTAŁTU I PARAMETRU DLA STRZAŁY. Wykładnik kształtu Poznanie pełności strzały wymaga określenia jej wykładnika kształtu. Wykładnik kształtu można określić następującymi metodami: SPOSÓB GIERUSZYŃSKIEGO (na podstawie ilorazu grubości ) Weźmy dwa przekroje: g 1 leżąc...

Miąższość dzrzewostanu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 6461

MIĄŻSZOŚĆ DRZEWOSTANU V = GHF gdzie: G - pierśnicowe pole przekroju drzewostanu, H - średnia wysokość drzewostanu, F - pierśnicowa liczba kształtu drzewostanu. Określanie elementów miąższości Średnia arytmetyczna pierśnic drzew drzewostanu P...