Przyczyny niedokładnosci określania miąższości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny niedokładnosci określania miąższości - strona 1 Przyczyny niedokładnosci określania miąższości - strona 2

Fragment notatki:

PRZYCZYNY NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA MIĄŻSZOŚCI WZORAMI DENDROMETRYCZNYMI NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU PODŁUŻNYM:
Błąd zależy od wykł. kształtu (strzała), stosunku średnicy górnej do dolnej (część strzały) i rozbieżności między krzywą morf. strzały a tworzącą bryły obrotowej w miejscu pomiaru.
Tworząca bryły równoważnej wewnątrz krzywej morfologicznej:
błąd teoretyczny ujemny - błąd empiryczny mniejszy ujemny, mniejszy (wart. bezwzględna) dodatni lub większy dodatni (wart. bezwzględna).
błąd teoretyczny dodatni - błąd empiryczny dodatni, większy.
Tworząca bryły na zewnątrz krzywej:
błąd teoretyczny dodatni - błąd empiryczny mniejszy dodatni, mniejszy (wart. bezwzględna) ujemny lub większy ujemny (wart. bezwzględna).
błąd teoretyczny ujemny - błąd empiryczny ujemny, większy.
Tworząca bryły pokrywa się z krzywą - błąd teoretyczny = błąd empiryczny.
NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU POPRZECZNYM:
Przekrój poprzeczny liczy się wzorem na pole koła lecz przekroje faktycznie odbiegają od kołowych - zwłaszcza w dolnych partiach pnia (zgrubienia korzeniowe) - por. dokładność wzoru Smaliana.
Błędy przy pomiarze elementów miąższości:
Błędy przy pomiarze długości i grubości - niedokładność przyrządów i wykonywania pomiarów (szczególnie starannie należy mierzyć grubość - jej błędy znacząco wpływają na błąd miąższości). Przy wielu pomiarach i zaokrągleniach błędy wynikłe z niedokładności mogą się redukować.
OKREŚLANIE LICZBY KSZTAŁTU I WYSOKOŚCI KSZTAŁTU Pierśnicowa liczba kształtu Pierśnicowa liczba kształtu - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i polu podstawy równym pierśnicowemu polu przekroju drzewa:
Rodzaje liczb kształtu:
Pierśnicowe liczby kształtu strzały:
Pierśnicowa liczba kształtu grubizny drzewa:
Gdzie:
V g - miąższość grubizny strzały w korze wraz m miąższością grubizny gałęzi
Pierśnicowa liczba kształtu całego drzewa:
licznik - miąższość całego drzewa w korze.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz