Miąższość dzrzewostanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 7252
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miąższość dzrzewostanu - strona 1 Miąższość dzrzewostanu - strona 2 Miąższość dzrzewostanu - strona 3

Fragment notatki:

MIĄŻSZOŚĆ DRZEWOSTANU V = GHF gdzie:
G - pierśnicowe pole przekroju drzewostanu,
H - średnia wysokość drzewostanu,
F - pierśnicowa liczba kształtu drzewostanu.
Określanie elementów miąższości Średnia arytmetyczna pierśnic drzew drzewostanu Pierśnicowe pole przekroju drzewostanu G = n 1 g 1 + n 2 g 2 + ... + n u g u gdzie:
n 1 ,n 2 ,... n u - liczba drzew w poszczególnych stopniach grubości.
g 1 , g 2 , ... g u - przekroje odpowiadające wartościom środkowym stopni pierśnic.
Przeciętna pierśnica przekrojowa Jest to średnia kwadratowa - przyjmuje większe wartości od średniej arytmetycznej pierśnic.
Odchylenie standardowe i współczynnik zmienności pierśnic drzew drzewostanu. Odchylenie standardowe (σ d ) to pierwiastek kwadratowy z wariancji, którą dla szeregu rozdzielczego liczy się według wzoru: współ. zmienności
Współczynnik zmienności pierśnicowego pola przekroju d-stanu W g =2W d Liczba drzew potrzebna do określenia danej cechy drzewostanu, z określonym błędem, przy poziomie istotności 0,32 (poziom ufności 0,68). Liczebność próby (n), przy znanym współczynniku zmienności (W) i dopuszczalnym błędzie (p) wyznacza się ze wzoru:
Przy poziomie ufności 0,68 Z  /2 = 1 - wzór przyjmuje postać:
Wysokość Krzywa wysokości - pomiar pierśnicy i wysokości pewnej liczby drzew d-stanu, wybranych z całego zakresu pierśnic, sporządzenie wykresu: oś odciętych - pierśnica, oś rzędnych - wysokość. Przez układ punktów na wykresie przeprowadza się linię wyrównującą (najczęściej odręcznie lub matematycznie - metodą najmniejszych kwadratów z zastosowaniem wzoru Näslunda albo hiperboli). Z otrzymanej krzywej wysokości można określić wysokość dowolnego stopnia pierśnicy.
Określanie średniej wysokości d-stanu Wzór Lorey'a:
h L = Wzór częściej stosowany w dendrometrii (jest to średnia ważona pierśnicowym polem przekroju d-stanu, która to cecha jest dodatnio skorelowana z wysokością d-stanu, daje on dlatego większe wartości niż zwykła średnia arytmetyczna, zbliżone do tych, które można odczytać z krzywej wysokości dla przeciętnej pierśnicy).
Współczynnik zmienności wysokości i współczynnik zmienności wysokości, z wyłączonym wpływem pierśnicy można wyznaczyć za pomocą empirycznych równań:
W H = 4,55 + 135,95 W H.D = 4,48 + 42,75 Błąd określania przeciętnej wysokości d-stanu (błąd krzywej wysokości), przy poziomie istotności 0,32 (poziom ufności 0,68).

(…)

… kształtu danej klasy.
Przeliczenie otrzymanych wyników na 1 ha:
Metodą linii liczb kształtu
Sporządzić linię liczb kształtu. Odczytać z niej liczby kształtu poszczególnych stopni grubości. Obliczyć miąższość stopnia grubości wg. wzoru:
Zsumować miąższość poszczególnych stopni grubości, wynik przeliczyć na hektar. Dokładność metod.
Błąd miąższości:
BŁĄD MIĄŻSZOŚCI W METODZIE URICHA.
W tej metodzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz