Dendrometria

note /search

Procent przyrostu miąższości - do czego służy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3731

PROCENT PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI I DO CZEGO SŁUŻY. Procent przyrostu miąższości jest miarą energii wzrostu,, informuje nas o stopniu wykorzystania powierzchni wzrostu przez drzewo i drzewostan . Procent przyrostu miąższości jest stosowany w budowie...

Absolutna liczba kształtu, wysokość kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3633

ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i o przekroju równym przekrojowi podstawy drzewa: A. l. k. stanowi granicę, do której dąży w. l. k., gdy n dąży do nieskończoności. Dla regularnych

Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1204

TEORETYCZNA ANALIZA PIERŚNICOWEJ LICZBY KSZTAŁTU: Objętość regularnych brył obrotowych o równaniu tworzącej y 2 = px r : Dzielenie objętości bryły przez objętość walca porównawczego daje pierśnicową l. kształtu: Ponieważ: wzór przyjmuje ...

Cechy kształtu podłużnego strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2709

CECHY KSZTAŁTU PODŁUŻNEGO STRZAŁY. PEŁNOŚĆ STRZAŁY Weźmy bryły o takim samym polu podstawy i takiej samej długości, a różniące się wykładnikiem kształtu. Zauważmy, że bryły różnią się objętością: objętość stożka jest większa od objętości neiloidy, objętość praboloidy jest większa od objętości stożk...

Cechy kształtu poprzecznego strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1505

CECHY KSZTAŁTU POPRZECZNEGO STRZAŁY. Przekrój poprzeczny bryły regularnej jest kołem. Skomplikowaną figurą jest natomiast przekrój poprzeczny strzały. Informują o tym cechy kształtu przekroju poprzecznego. Oceniają one stopień odbiegania przekroju poprzecznego strzały od przekroju kołowego. Cechą ...

Badanie dokładności empirycznej wzorów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2464

BADANIE DOKŁADNOŚCI EMPIRYCZNEJ WZORÓW. Przy badaniu empirycznej dokładności obiektem pomiaru są drzewa- strzała lub jej części. Badanie polega na porównaniu miąższości określonej wzorem dendrometrycznym z miąższością rzeczywistą. Zwykle miąższość określa się odpowiednim wzorem sekcyjnym. Dokładnoś...

Dokładność teoretyczna wzorów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2044

DOKŁADNOŚĆ TEORETYCZNA WZORÓW: ŚRODKOWEGO PRZEKROJU, SMALIANA, HOSSFELDA. Dokładność teoretyczna wzoru środkowego przekroju: p +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 r „Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju dla brył całkowitych i ściętych.” Dokładność teoretyczna wzoru Hoss...

Dokładność teoretyczna - pojęcie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344

CO TO JEST DOKŁADNOŚĆ TEORETYCZNA WZORÓW I W JAKO SPOSÓB PRZEPROWADZA SIĘ BADANIE DOKŁADNOŚCI TEORETYCZNEJ. Teoretyczną ocenę dokład-ności wzorów dendrometrycznych przeprowadza się na bryłach regularnych o równaniu tworzącej y 2 =px r . a. Teoretyczna dokładność wzoru środkowego przekroju. Określa...

Geometryczne bryły obrotowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2093

GEOMETRYCZNE BRYŁY OBROTOWE Założenia: OŚ MORFOLOGICZNA - prosta prostopadła do podstawy drzewa, przekroje poprzeczne są kołowe Wtedy strzała - bryła powstała z obrotu figury ograniczonej krzywą morfologiczną, osią morfologiczną i promien...

Liczby kształu: pierśnicowa, właściwa, absolutna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dendrometria
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3794

LICZBY KSZTAŁTU: PIERŚNICOWA, WŁAŚCIWA, ABSOLUTNA. PIERŚNICOWA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i polu podstawy równym pierśnicowemu polu przekroju drzewa: WŁAŚCIWA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca, k...